نصب تله کابین، جنگل هیرکانی را از فهرست میراث جهانی خارج می کند؟

آبنما کار: در صورتیکه تنها حدود پنج ماه از ثبت جهانی جنگل های هیرکانی می گذرد، مسئولان استان گلستان به دنبال نصب تله کابین در محدوده ثبت جهانی شده هیرکانی هستند. بگفته رئیس شورای عالی جنگل این اقدام می تواند فاکتورهای ثبت جهانی هیرکانی را با مشکل مواجه کند.

به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، بتازگی سه نماینده دستگاه های میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست در استان گلستان از استاندار این منطقه درخواست کرده اند که موانع و مشکلات پیش روی نصب تله کابین کبودوال در علی آباد کتول را رفع کند چونکه قسمتی از پارک جنگلی کبودوال استان گلستان در منطقه ثبت جهانی شده جنگل های هیرکانی قرار دارد و نصب تله کابین در آن با مخالفت شورای عالی و شهرسازی کشور روبه رو شده است.

کامران پور مقدم – رئیس شورای عالی جنگل – در این باره به ایسنا اظهار داشت: در گذشته پارک جنگلی کبودوال در علی آباد کتول محدوده کوچکی بود که توسط شهرداری استان اداره می شد. بعد از مدتی تصمیم گرفتند که از ظرفیت های تفرجی این پارک جنگلی استفاده کنند بدین سبب حدودا در سال ۹۲ طرحی را در چارچوب پارک جنگلی به شورای عالی وقت سازمان جنگل ها فرستادند که با تعیین شرط و شروطی با کلیت آن موافقت شد.

وی افزود: به موازات این اقدام پیگیری هایی برای ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در حال انجام بود. بدین جهت بازدیدکنندگان و ارزیابان یونسکو قسمتی از جنگل های هیرکانی را بعنوان هسته مرکزی حفاظت و ثبت میراث جهانی انتخاب کردند و اطراف آنرا بعنوان زون (منطقه) ضربه گیر تعیین کردند که قسمتی از پارک جنگلی کبودوال نیز در زون ضربه گیر قرار گرفت.

رییس شورای عالی جنگل با اشاره به اینکه در زون ضربه گیر میراث جهانی ثبت شده جنگل های هیرکانی می توان اقدامات اکوتوریسم سازگار با طبیعت و با رعایت استاندارها انجام داد، اشاره کرد: با این وجود نصب تله کابین در این پارک جنگلی می تواند فاکتورهای ثبت جهانی را با مشکل مواجه کند.

پورمقدم اشاره کرد: سازمان جنگل ها و شورای عالی جنگل به هیچ عنوان از طرحی که به ثبت جهانی جنگل های هیرکانی لطمه وارد کند، حمایت نخواهد کرد. طرح اولیه برای نصب این تله کابین به شرط عدم قطع درخت و قرار بود از فناوری هایی استفاده کنند که به جنگل لطمه وارد نکند اما بعد از ثبت جهانی نمی توان به راحتی با نصب تله کابین در این محدوده موافقت نمود.

به گفته رئیس شورای عالی جنگل پیشنهاد سه دستگاه محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی این بود که محدوده نصب تله کابین تغییر پیدا کند اما در شورای راهبردی مدیریت ثبت جهانی با این پیشنهاد نیز مخالفت شد و درحال حاضر نیز تنها به فعالیت هایی در پارک جنگلی کبودوال مجوز داده می شود که سازگار با طبیعت باشند و به جنگل صدمه ای وارد نکنند. از طرف دیگر مسائل فنی نصب تله کابین نیز باردیگر باید بررسی شود همین طور سازمان جنگل ها نیز به این استان اعلام نموده است که با هرگونه اقدامی که میراث جهانی منطقه را به خطر بیندازد، مخالفت است.

منبع: