پایگاه های میراث باز بی حقوق ماندند

آبنما کار: با وجود پرداخت نشدن حقوق کارمندان و کارگران پایگاه های میراث فرهنگی به خصوص پایگاه های میراث جهانی، آنها همچنان به کار خود ادامه می دهند. البته چندباری در اعتراض به این مساله تحصن کرده اند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، با وجود پرداخت نشدن حقوق کارگران و کارشناسان پایگاه های میراث ملی و جهانی در طول سه ماه گذشته، آنها همچنان اقدامات حفاظتی ساماندهی و مرمت آثار پایگاه ها را انجام می دهند. از طرف دیگر و بر طبق صحبت هایی که بعضی از کارمندان پایگاه های جهانی شنیده اند، گفته می شود نبود اعتبار کافی برای پرداخت حقوق آنها، سبب شده تا زمزمه هایی از تعدیل این نیروها شنیده شود؛ اعتباری که بگفته مسئولان میراث فرهنگی، دست کم برای کارگران محوطه های جهانی باید از محل پروژه های عمرانی پرداخت گردد. در این شرایط و در مدت زمانی که کارگران پایگاه های جهانی بطور دائم با این مشکل روبه رو شده اند، تا کنون چندین بار تحصن کرده اند تا اعتراض خودرا نسبت به این بی توجهی ها نشان دهند.

فرهاد عزیزی – مدیر کل دفتر امور پایگاه های کشور – در این زمینه می گوید: آثار موجود در پایگاه های میراث جهانی و ملی مجموعه ای از آثار نفیس و منحصر به فرد در سطح ملی و بین المللی اند که نیازمند توجه و حمایت های ویژه هستند. این آثار بعنوان ویترین گردشگری کشور نقشی اساسی در رونق اقتصاد توریسم و توسعه پایدار در حوزه میراث فرهنگی ایفا می کنند.

او مشکلات اعتباری موجود را عاملی عنوان نمود که نمی گذارد این نقش کلیدی بطور شایسته در این عرصه ایفا شود و اظهار داشت: هم اکنون حدود ۷۰۰ نفر که در عملیات حفاظت، مرمت اضطراری و ساماندهی سایت ها و آثار تاریخی مشغول فعالیت
هستند، در سه ماه گذشته حقوق و دستمزدشان را به سبب کمبود بودجه دریافت نکرده اند.

مدیر کل دفتر امور پایگاه های کشور اشاره کرد: اعتبار ناچیزی که به پایگاه های میراث ملی و جهانی تخصیص یافته است به صورت اسناد خزانه بوده که با آن نمی توان حقوق کارکنان این پایگاه ها را پرداخت کرد.

به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، یکی از نیازهایی که کارشناسان و کارکنان پایگاه های میراث فرهنگی نسبت به ضرورت تحقق آن تاکید می کنند مشخص شدن موعد پرداخت دستمزد خیلی از کارکنان و پرسنل پایگاه های میراث فرهنگی کشور با عنایت به آغاز فصل پاییز و پیش بینی بارش های جوی و بروز مخاطرات طبیعی و نیاز بیشتر از پیش آثار و پایگاه ها به مراقبت وحفاظت است ؛ اتفاقی که بنظر می رسد آن طور که باید نسبت به آن توجه نمی گردد.

عزیزی اما پرداخت نکردن حقوق کارمندان پایگاه ها به خصوص پایگاه های جهانی را بی توجهی ندانست و بیان کرد: با وجود کمبود اعتبارات عمرانی و تأثیر تحریم ها بر شرایط اقتصادی کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان نماینده ایران در زمینه حراست، صیانت و پاسداری از آثار میراث جهانی، بر طبق قوانین و کنوانسیون های بین المللی بطور دائم در قبال ملت و جامعه جهانی متعهد است، بدین سبب امکان توقف عملیات حفاظت و مرمت این آثار در پایگاه های کشور وجود ندارد و باید بطور مستمر تداوم داشته باشد.

مدیر کل دفتر امور پایگاه های کشور اضافه کرد: براین اساس، تأمین اعتبار برای تحقق این اهداف و گردنگیر قانونی نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز هست.

منبع: