با صدور احکامی؛ اعضای شورای نظارت برآموزشگاه های موسیقی منصوب شدند

به گزارش آبنما کار معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی را منصوب نمود.

به گزارش آبنما کار به نقل از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی را منصوب نمود.
در این احکام که روز یکشنبه ۲۹ مهر ماه از جانب معاون امور هنری اعطا شده، حسن ریاحی، داود گنجه ای، کامبیز روشن روان، سیمون آیوازیان، کیاوش صاحب نسق، احمد صدری، محمد اله یاری فومنی، مدیرکل دفترموسیقی و علی اکبر صفی پور مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری بعنوان اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی منصوب شده اند.