برگزاری تورهای تخصصی علم در تالار دائمی علوم در ایران

آبنما کار برگزاری تورهای تخصصی علم در تالار دائمی علوم در ایران
رضا دبیری نژاد، رئیس اداره موزه ملک در گفتگو با ایسنا تالار دائمی علوم را معرفی از نظام طبقه بندی علم در فرهنگ ایرانی دانست و توضیح داد: سالن علوم نشان داده است چگونه بین علوم و دانش های مختلف ارتباط برقرار بوده است و دستاورد دانشمندان ایرانی مسلمان را به روایت آثار کتابخانه موزه ملی ملک روایت می کند.
وی با اشاره به اینکه تالار فوق طی یک سال قبل و پس از افتتاح آن بهانه ای برای برگزاری “تورهای تخصصی علم” شده است، اظهار داشت: مخاطب تورهای ویژه سالن علوم، گروه های مختلف در مدارس و دانشگاه ها هستند و در واقع ما با برگزاری این تورها گزارشی از تاریخ علم، جنبه های علوم و دستاوردهای علمی را برای مخاطبان بیان می نماییم.
رئیس اداره موزه ملک اضافه کرد: این تور تنها به بازدید از تالار علم محدود نمی گردد، بلکه یک تور موضوعی و تخصصی است که در آن تلاش می نماییم ضمن معرفی دانشمندانی همچون ابن سینا، ابوریحان بیرونی و زکریای رازی، دانش ها و علوم خاصی همچون نجوم، پزشکی ایرانی، ریاضیات و حساب و هندسه، دستاوردهای جغرافیایی دانشمندان مسلمان و… که منابع خاصی از آنها را در دسترس داریم، به شکل روایت گری علم و همراه با تجربه هایی که برای مخاطبین کنجکاوی ایجاد می کند، به آنها عرضه نماییم.
دبیری نژاد با تاکید بر این که این تورها به شکل گروهی برگزار می شود، اظهار نمود: ازاین رو گروه های هدف می توانند با هماهنگی قبلی دستور تور علم بدهند و این تور برای آنها برگزار می شود.
وی سپس به جنبه دیگری از تورهای تخصصی علم پرداخت و تصریح کرد: در تور علم تلاش داریم همزمان با روایت گری علم، نسبت و همنشینی علم با هنر و تاریخ را هم در فرهنگ ایرانی عرضه نماییم. بدین منظور تلاش داریم بین سالن علوم اسلامی، سالن هنر و زندگی و سالن داستان ها پیوند برقرار نماییم و نشان دهیم دانشمندان ایرانی چطور در عین عالم بودن هم ذوق هنری و ذوق ادبی داشتند و در عین تسلط به حکایت ها و داستان های ایرانی، به علم می پرداختند.
رئیس اداره موزه ملک با اشاره به اینکه طی یک سال قبل بیشترین استقبال از موزه، از سالن علوم بوده است، اظهار داشت: در کنار سالن علوم نشست های تخصصی داشتیم و توانستیم پیوند و ارتباطی هم با انجمن های علمی، دانشگاهی و مدارس هم برقرار نماییم.
دبیری نژاد با اشاره به اینکه نشست های تخصصی در زمینه های نجوم و پزشکی و با حضور دانشمندان و شرق شناسانی که بر روی پزشکی و نجوم ایرانی کار کرده اند، برگزار شده است، اظهار داشت: معرفی بعضی دستاوردها، بازدید میهمانان همایش های ویژه که برای علوم برگزار شده از تالار علم و…، از دیگر برنامه های سالن علم بوده است که در این برنامه ها با اعضای انجمن های علمی همکاریهای مشترک داشتیم.
او در آخر اظهار نمود: سال قبل موزه ملک یکی از مراکزی بود که جایزه ترویج علم را به علت فعالیت های ترویجی تالار دائمی علوم دریافت کرد.