موهای گنبد قابوس سبز شد!

آبنما کار: جدیدترین عکس انتشار یافته از اثر جهانی گنبد قابوس – که تاریخ ثبت آن 21 شهریور را نشان داده است – از سبز شدن علف های ˮهرزˮ روی گنبد مخروطی شکل یا همان کلاهک این اثر جهانی خبر می دهد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، گنبد قابوس سال ۹۸ خودرا با باران و سیل آغاز کرد، سیلی که در طول چند روز نه تنها این محوطه ی جهانی، بلکه همه ی شهر احاطه کرد، هر چند لطمه های سیل به شهر و مردم بی شمار بودند که هنوز بخش زیادی از آنها برطرف نشده اند اما آثار تاریخی درگیر این سیل نیز بخش دیگری از این لطمه ها بودند که شاید بتوان گفت درصد کمی از آنها نیز هنوز جبران نشده اند.
اما گنبد قابوس به واسطه ی جهانی بودن اش داستان متفاوتی دارد، یکی از تهدیدهایی که از چند سال قبل گنبد جهانی قابوس را تهدید می کند، نم زدگی در جداره این اثر جهانی است، به خصوص در بخش های پایینی این بنای تاریخی. اما حالا سبز شدن این علف های هرز روی گنبد مخروطی شکل این اثر جهانی، اساسا تهدید بیشتری برای این اثر جهانی شمرده می شود.
هر چند تصاویر انتشار یافته از این گنبد جهانی در طول یکی دو سال قبل نیز از وجود این علف های هرز خبر می دهد، اما بنظر می رسد شرایط نگهداری و حتی بارانِ سیل آسایی که نوروز امسال در این منطقه بود، عاملی موثر در رشد سریع تر و سرسبزی بیشتر این اثر تاریخی شده است.
برج گنبد قابوس در نوروز ۹۸

منبع: