نشست معماری، نقاشی زیستنی در گالری آس

به گزارش آبنما کار نشست معماری؛ نقاشی زیستنی با حضور احمد محیط طباطبایی، زروان روحبخشان و عیسی جباری در گالری آس برگزار می گردد.
به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، نشست «معماری؛ نقاشی زیستنی» درباره نمایشگاه انفرادی نقاشی مرضیه میرجعفری با عنوان «من و پیپ آقای شارل» است و نگاهی اجمالی دارد به روند دگرگونی فرم، از گذشته تابحال و اشتراکات روش شناسی تاریخی نقاشی و معماری. در این جلسه احمد محیط طباطبایی، زروان روحبخشان و عیسی جباری، به گفتگو خواهند نشست. «من و پیپِ آقای شارل» نمایشگاه آثار مرضیه میرجعفری بود که هفته پیش در گالری آس راه اندازی شد. وی در این نمایشگاه کوشیده بود، معمار و معماری را با رفتار نقاشانه توامان به سمت فرم و فضایی پیش ببرد، که در آن خصلت های بصری، گویای احوالات معماران اثرگذار قرن بیستم تابه امروز است. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این جلسه، به شریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، شماره ۱۸۳۱، گالری آس رجوع کنند.