بازدید از هرم ۴۰۰۰ ساله مصری شروع می شود

به گزارش آبنما کار درهای یک هرم خشتی حدودا ۴۰۰۰ ساله مصری برای نخستین بار به روی علاقه مندان گشوده می شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا و به نقل از ای بی سی نیوز، بازدید از این هرم خشتی که با عنوان هرم «اللاهون » شناخته می شود از همین هفته آغاز خواهد شد.
این هرم برای نخستین بار در سال ۱۸۸۹ توسط «ویلیام پتری» دیرینه شناس بریتانیایی در «فیوم» شهری درجنوب غربی «قاهره» کشف شد. در سال ۲۰۰۹، باستان شناسان انباری از مومیایی در تابوت های چوبی رنگین و نقاشی شده در این مکان کشف کردند.
به نقل از مقامات مصری، این هرم کمتر شناخته شده بعد از آخر مراحل بازسازی و ترمیم گسترده آماده افتتاح شده است.
«مصطفی وزیری» دبیرکل شورایعالی آثار باستانی مصر بیان کرد: «بازسازی این هرم شامل خارج کردن آثار مخروبه داخل دالان ها و پلکان های چوبی و نصب باردیگر سنگ های فروریخته دالان ها و ترمیم کف پوش سنگی این هرم می شود.»
این هرم در دوران حکومت فرعون «سنوسرت دوم» (دودمان دوازدهم مصر باستان) که از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۷۸ قبل از میلاد بر مصر فرمانروایی می کرد، ساخته شد.
ورودی هرم « اللاهون » در سمت جنوبی هرم قرار دارد، این درحالی است که به قول «وزیری» ورودی اغلب اهرام مصری در بخش شمالی ساخته می شوند. چون که مصریان باستان معتقدند بودند روح تنها از سمت شمال و به کمک حرکت ستارگان می تواند به بدن بازگردد.
در بخش جنوبی این هرم هم تعدادی اثر باستانی مربوط به دوران پادشاهیی میانه مصر کشف شده است.