موزه بریتانیا و ادامه استعمار آثار تاریخی آفریقا

آبنما کار: گزارشگران ویژه آثار تاریخی دوره استعمار که خواستار اجرای برنامه بازگشت این آثار به آفریقا هستند اعلام نمودند موزه بریتانیا از همکاری در این زمینه سر باز می زند.
به گزارش آبنما کار به نقل از گاردین، «فلوین سار» اقتصاددان اهل سنگال و «بندیکت ساووی» متخصص فرانسوی تاریخ هنر که از طرف «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه مأمور به نوشتن گزارشی درباره آثار تاریخی دوره استعمار آفریقا شده اند، از عدم همکاری موزه بریتانیا برای بازگرداندن آثار تاریخی به آفریقا خبر دادند.
رئیس جمهور فرانسه بازگرداندن آثار تاریخی به کشورهای صاحب را همچون اولویت های خود بیان کرده بود.
در این گزارش در توضیح عدم همکاری موزه بریتانیا آمده است: اصطلاحی در فرانسوی است که می گوید چیزی در مقابل شما قرار دارند و شما نمی توانید آنرا ببینید، درست شبیه کبکی که سر خودرا در برف فرو کرده است. اما آنها مجبور می شوند پاسخ دهند و بیشتر از این نمی توانند خودرا پنهان کنند.
مجموعه ای از پیشنهادات در این گزارش ۲۵۲ صفحه ای انتشار یافته است که از مهم ترین آنها این است که فرانسه نیز باید آثار تاریخی که در زمان استعمار از کشورهای آفریقایی گرفته است به کشورهایی که خواستار بازگشت آن هستند، عودت دهد.
بر این اساس ایده قرض دادن آثار تاریخی به کشورهای آفریقایی کافی نیست چونکه در صورت قرض دادن نیز مالکیت آثار همچنان در دست موزه های غربی باقی می ماند. ایده به امانت دادن آثار تاریخی به کشورهای آفریقایی در ماجرای “برنزهای بنین” که در سال ۱۸۹۷ از کشور غنا به غارت رفته بود از طرف موزه بریتانیا و دیگر مؤسسات بزرگ اروپایی مطرح شده بود.
بعد از ارائه این گزارش، سخنگوی موزه بریتانیا اعلام نموده این موزه از تمرکز شفاف درباره خاستگاه اصلی آثار استقبال می کند و با درخواست این گزارش در خصوص ایجاد یک رابطه جدید و برابر میان اروپا و آفریقا در این زمینه موافق است.
از زمان انتشار گزارش بازگشت آثار تاریخی دوره استعمار به آفریقا، چندین کشور آفریقایی چون ساحل عاج، سنگال و جمهوری دموکراتیک کونگو به صورت رسمی خواهان بازگشت آثار تاریخی خود شده اند و کشورهای اروپایی چون فرانسه و آلمان متعهد به بازگشت این آثار بوده اند.

منبع: