کشاورزان برای تل یونجه تعهد کتبی داده اند

آبنما کار: مدیر اداره میراث فرهنگی شهر داراب معتقد است: هر چند محوطه ی تاریخی «تل یونجه» در داراب حریم مصوب ندارد، اما این طور نیست که کشاورزان هر سال بطور دائم این محوطه را شخم بزنند، از آنها تعهد کتبی گرفته شده تا به این منطقه وارد نشوند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، در طول هفته گذشته، یکی از دوستدران میراث فرهنگی استان فارس، وضعیت محوطه ی تاریخی «تُل یونجه» را نامناسب ارزیابی کرده بود: «به یُمن حضور دو کشاورز که یکی جو و گندم می کارد و دیگری امسال گُل برداشت می کند، تپه ی «تل یونجه» هر سال کوچک تر از قبل می شود و کسی نیست جواب آنرا بدهد، به جز کشاورزانی که خاکش را بسیار مناسبِ کاشت و برداشت می دانند و میراثِ فرهنگی که هنوز حتی جهت بررسی های اولیه وارد محوطه نشده اند.
از طرف دیگر زمانِ برداشت محصولات، ماشین آلات سنگین کشاورزی در این تپه رفت وآمد می کنند و در این میان بطور قطع لطمه زیادی به لایه های باستانیِ باقی مانده در این محوطه تاریخی وارد می شود.

قبل از هر نوع تمهید حفاظتی، محوطه های تاریخی راثبت ملی می کنیم
این در شرایطی است که داوود مرادی – مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان داراب – در گفت و گو با ایسنا می گوید: می توان تصاویر این محوطه تاریخی را را بوسیله تصاویر هوایی گوگل نیز بررسی کرد و وضعیت محوطه را در طول سال های گذشته مستندسازی کرد.
او ثبت آثار تاریخی در لیست میراث ملی را اقدامی پیش از آغاز هر نوع تمهیدی برای محافظت از آثار تاریخی می داند و ادامه می دهد: «تُل یونجه» داراب نیز از این اصل مستثنی نبوده است، آن یک محوطه ۶ – ۷ هزار ساله و با ارزش است، اما هنوز حریم مصوب ندارد، آن هم در صورتیکه بارها نامه نگاری شده و میراث استان نیز قول داده تا تعیینِ حریم این محوطه ی باستانی مصوب شود، هر چند حتی هنوز فنس کشی برای این محوطه نیز انجام نشده است.
وی با این وجود با اشاره به این که تپه ی تاریخی «تُل یونجه» در زمین شخصی یکی از کشاورزان اظهار می کند: این طور نیست که کشاورزان بطور دائم آن منطقه را شخم بزنند، هر سال جلوی آنها را می گیریم، با مالکان آن زمین ها جلسه برگزار می نماییم تا ان ها را از انجام این کار منع نماییم، شاید نتوانیم کاری برای تعیین حریم این محوطه انجام دهیم، اما دست کم می توانیم برای آیندگان از آنها محفاظت نماییم.
تصاویرِ پاکسازی و در آوردن قلمه های گل محمدی اطراف تل یونجه
این تصویر را مدیر میراث فرهنگی داراب در اختیار ایسنا قرار داده است

منبع: