مسیر اصفهان در ۲۰۲۰ چیست؟

به گزارش آبنما کار رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: باید سال ۲۰۲۰ میلادی را به حضور اصفهان در راه توسعه گردشگری، صنایع دستی و هنر بدل نماییم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نصیر ملت در جمع دانشگاهیان با تشریح طرح اصفهان ۲۰۲۰، اظهار نمود: گردشگری مبدل رشد اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان است.
وی ادامه داد: گردشگری یکی از ۱۰ صنعت بزرگ جهان است که می تواند به سمت اقتصاد سبز حرکت نماید، بنابراین در چشم انداز ۱۴۰۴ کشور به آن توجه ویژه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، افزود: فرهنگ غنی و رشد اقتصادی پایدار و متوازن و همراه با توزیع عادلانه جز اولویت های برنامه ششم کشور بوده است.
ملت خاطرنشان کرد: شهر اصفهان با ظرفیت گسترده در شهر و آثار تاریخی پرارزش که هر کدام می تواند مقصد سفر و یک محرک توسعه باشد، قابلیت تبدیل به یک شهر توریست پذیر را دارد که متأسفانه امروز این گونه نیستیم.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در اصفهان می بی نم انتخاب گذشتگان ما برای توسعه اصفهان بوده است، این مورد شرایطی نامناسب را برای اصفهان رقم زده است. خشکی زاینده رود، آلودگی هوا و مهاجرت نخبگان از مشکلات این مدل توسعه بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار نمود: امروز تأمین منابع مالی شهرها به عهده شهرداری ها است، بنابراین شهرداری ها نزدیک به ۷۰ درصد درآمد خویش را از راه عوارض تأمین می کنند، امروز مُسکن وار درآمدهایی را تأمین و تزریق می نماییم که هزینه های سنگینی برای ۶۰ سال آینده شهر بوجود می آورد.
ملت با اشاره به اینکه امروز ده ها و صدها برابر باید برای سرویس دهی ساختمان ها در شهر هزینه نماییم، اظهار داشت: انضباط مالی و تغییر نگرش در رویکردهای شهر اصفهان طی دو سال قبل می تواند دفاع قابل قبولی داشته باشد، اما این مدل تأمین هزینه مشکل زا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بی تدبیری و بی سیاستی دوره های گذشته شرایط فعلی شهر را بوجود آورده است، تصریح کرد: مدیریت شهری و شورای شهر دوره پنجم اصفهان یک نگاه متفاوت را ایجاد کردند، تاکید بر تهیه سند جامع گردشگری شهر اصفهان بوده است و قرار شد سند گردشگری شهر به روز رسانی شود و مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، تصریح کرد: باید سال ۲۰۲۰ میلادی را به حضور اصفهان در راه توسعه گردشگری، صنایع دستی و هنر بدل نماییم و نوع برنامه ریزی و هدف به نحوی باشد که از سال ۲۰۲۰ تازه کار اصفهان برای این موضوعات آغاز شود و مدام در مورد آن تلاش شود.

منبع: