صنایع دستی لرستان بیشتر از ۷۵ درصد خسارت دیدند

آبنما کار: معاون صنایع دستی استان لرستان میزان خسارت های ناشی از سیل به کارگاه ها، تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع دستی این استان را ۷۵ درصد و حدود ۷ میلیارد تومان اعلام نمود.
افشین باباحسینی در گفتگو با ایسنا درباره میزان خسارت های ناشی از سیل به کارگاه ها، تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع دستی، اظهار نمود: بر مبنای برآوردهای تقریبی که داشتیم، شهریت برخی شهرهای استان همانند شهر معمولان و شهرستان پل دختر، بیشتر از ۹۰ درصد از بین رفته است و همین سبب شده تا حجم عظیمی از کارگاه ها و مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی هم از بین برود.
او افزود: برآورد تقریبی از سطح استانی حاکی از حدود ۷۵ درصد تخریب زیرساخت ها، کارگاه ها و مشاغل خانگی ون همینطور مواد اولیه صنایع دستی است. در مجموع ۷ میلیارد تومان به زیرساخت های صنایع دستی استان لرستان خسارت وارد شده است.
معاون صنایع دستی استان لرستان، تصریح کرد: در شهرستان هایی همانند پل دختر، کوه دشت، معمولان و نورآباد بین ۵۵ تا ۹۵ درصد خسارت وارد شده است و در استان هایی همانند خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا، درود و الشتر میزان خسارت بین ۱۵ تا ۴۵ درصد اعلام شده است.
بابا حسینی همینطور درباره برنامه های این معاونت برای جبران خسارت های واردشده، اظهار داشت: در وهله نخست برآوردها را به سازمان مرکزی، استاندار و ستاد مدیریت بحران اعلام کردیم. همینطور درخواست داده ایم که در فراهم شدن تسهیلاتی که پیش تر درخواست داده شده بود، همکاری کنند. با سازمان های مردم نهاد و اداره کار هم رایزنی های انجام داده ایم که بتوانیم جبران خسارت نماییم.