با فروش بیش از ۳۰ درصد از کل مبلغ فروش؛ هنرمندان ایرانی بار دیگر در حراج کریستیز موفق شدند

به گزارش آبنما کار در بیست و پنجمین دوره حراج کریستیز خاورمیانه هنرمندان ایرانی یک مرتبه دیگر موفق ظاهر شدند و در مجموع با فروش یک میلیون و ۱۵۵ هزار دلاری، بیشتر از ۳۰ درصد از فروش را به نام خود کردند.
به گزارش آبنما کار به نقل از سایت کریستیز، «هنر مدرن و معاصر خاورمیانه» که بیست و پنجمین دوره از حراج کریستیز است و عصر روز گذشته در دبی برگزار شد، میزبان ۸۵ اثر از هنرمندان ایران، لبنان، عراق، سوریه، مصر، امارات، عربستان، فلسطین، الجزایر و عمان بود.از این میان ۱۹ اثر به هنرمندان ایرانی شامل حسین زنده رودی، علی شیرازی، محمد احصایی، پرویز تناولی، منوچهر یکتایی، بهمن محصص، مارکو گریگوریان، رضا درخشانی، فرهاد مشیری، ساسان بهنام بختیار، رکنی حائری زاده، شیرین علی آبادی و رضا آرامش تعلق داشت.این آثار در مجموع به قیمت یک میلیون و ۱۵۵ هزار دلار زیر چکش حراج رفتند که بیشتر از ۳۰ درصد از مجموع آمار فروش این دوره کریستیز را که برابر سه میلیون و ۷۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار بود، دربرمی گیرد.از میان آثار ایرانی ۳ اثر خریداری پیدا نکرد و در مجموع ۱۳ اثر از این نمایشگاه فروخته نشد.اثری از رامیز یونان هنرمند مصری با فروش ۳۸۷ هزار دلاری عنوان گران ترین اثر این دوره نام گرفت.گران ترین اثر هنرمندی از ایران تابلویی از حسین زنده رودی بود که به مبلغ ۲۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار فروش رفت و عنوان سومین فروش بزرگ امسال را به خود اختصاص داد.عنوان چهارمین اثر گران قیمت هم به مجسمه ای از پرویز تناولی رسید که ۲۰۰ هزار دلار به فروش رفت.دیگر آثار فروخته شده ایرانی شامل ۳ اثر از فرهاد مشیری، یک تابلوی علی شیرازی به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار و دو اثر از منوچهر یکتایی هر یک به مبلغ ۳۷ هزار و ۵۰۰ دلار بود.از بهمن محصص اثری به مبلغ ۸۷ هزار و ۵۰۰ دلار و از مارکو گریگوریان هم اثری به مبلغ ۳۱ هزار و ۲۵۰ دلار به فروش رسید.تابلویی از رضا درخشانی هم به رقم ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار، اثری از ساسان بهنام بختیار به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار و اثری از رکنی حائری زاده هم به مبلغ ۱۵ هزار دلار چکش خورد.۲ عکس از آثار عکاسان ایرانی شامل عکسی از شیرین علی آبادی و رضا آرامش هم در این مجموعه زیر چکش حراج رفتند.