با فروش بیش از ۳۰ درصد از كل مبلغ فروش؛ هنرمندان ایرانی بار دیگر در حراج كریستیز موفق شدند

به گزارش آبنما كار در بیست و پنجمین دوره حراج كریستیز خاورمیانه هنرمندان ایرانی یك مرتبه دیگر موفق ظاهر شدند و در مجموع با فروش یك میلیون و ۱۵۵ هزار دلاری، بیشتر از ۳۰ درصد از فروش را به نام خود كردند.
به گزارش آبنما كار به نقل از سایت كریستیز، «هنر مدرن و معاصر خاورمیانه» كه بیست و پنجمین دوره از حراج كریستیز است و عصر روز گذشته در دبی برگزار شد، میزبان ۸۵ اثر از هنرمندان ایران، لبنان، عراق، سوریه، مصر، امارات، عربستان، فلسطین، الجزایر و عمان بود.از این میان ۱۹ اثر به هنرمندان ایرانی شامل حسین زنده رودی، علی شیرازی، محمد احصایی، پرویز تناولی، منوچهر یكتایی، بهمن محصص، ماركو گریگوریان، رضا درخشانی، فرهاد مشیری، ساسان بهنام بختیار، ركنی حائری زاده، شیرین علی آبادی و رضا آرامش تعلق داشت.این آثار در مجموع به قیمت یك میلیون و ۱۵۵ هزار دلار زیر چكش حراج رفتند كه بیشتر از ۳۰ درصد از مجموع آمار فروش این دوره كریستیز را كه برابر سه میلیون و ۷۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار بود، دربرمی گیرد.از میان آثار ایرانی ۳ اثر خریداری پیدا نكرد و در مجموع ۱۳ اثر از این نمایشگاه فروخته نشد.اثری از رامیز یونان هنرمند مصری با فروش ۳۸۷ هزار دلاری عنوان گران ترین اثر این دوره نام گرفت.گران ترین اثر هنرمندی از ایران تابلویی از حسین زنده رودی بود كه به مبلغ ۲۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار فروش رفت و عنوان سومین فروش بزرگ امسال را به خود اختصاص داد.عنوان چهارمین اثر گران قیمت هم به مجسمه ای از پرویز تناولی رسید كه ۲۰۰ هزار دلار به فروش رفت.دیگر آثار فروخته شده ایرانی شامل ۳ اثر از فرهاد مشیری، یك تابلوی علی شیرازی به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار و دو اثر از منوچهر یكتایی هر یك به مبلغ ۳۷ هزار و ۵۰۰ دلار بود.از بهمن محصص اثری به مبلغ ۸۷ هزار و ۵۰۰ دلار و از ماركو گریگوریان هم اثری به مبلغ ۳۱ هزار و ۲۵۰ دلار به فروش رسید.تابلویی از رضا درخشانی هم به رقم ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار، اثری از ساسان بهنام بختیار به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار و اثری از ركنی حائری زاده هم به مبلغ ۱۵ هزار دلار چكش خورد.۲ عكس از آثار عكاسان ایرانی شامل عكسی از شیرین علی آبادی و رضا آرامش هم در این مجموعه زیر چكش حراج رفتند.