سایه مرگ بر تأسیسات گردشگری در دو سوم ایام سال

آبنما کار: سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از نامتوازن بودن سفرها در ایران بعنوان یکی از مهم ترین دلیلهای عدم توسعه و رشد صنعت پردرآمد گردشگری در کشورمان نام برد و اظهار داشت: تا مادامی که نگاه ها به گردشگری علمی نشود، توسعه واقعی در این بخش اتفاق نمی افتد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، رحمان فرمانی در پاسخ به پرسشی درباب چرایی درآمد پایین کشورمان از گردشگری اظهار نمود: سفرها در ایران به صورت نامتوازن توزیع شده و از این رو طی 15 روزه تعطیلات نوروزی و تا حدودی حداکثر در سه ماهه تابستان با حجم بالایی از سفر روبرو می باشیم و در مابقی روزهای سال کاملا در رکود هستیم.
وی با اشاره به اینکه سفر در ایران فصلی است اشاره کرد: سفر در ایران حداکثر سالانه 105 روز است و در مابقی روزهای سال حدودا با مرگ تاسیسات گردشگری روبرو می باشیم.
وی با اشاره به اینکه در فصولی از سال حجم سفرها به شدت افزایش می یابد اما تاسیسات گردشگری و فعالان این حوزه از آن منتفع نمی گردد، بیان کرد: مسافرت به این سبک و اقامت در مدارس و چادرها به توسعه و رشد صنعت گردشگری کمکی نمی کند از این رو است که با وجود افزایش سفرها و هزینه کرد مسافران اما اتفاق چندانی در صنعت گردشگری نمی افتد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اذعان به اینکه رشد گردشگری تدریجی اتفاق می افتد، اضافه کرد: برای رشد و توسعه گردشگری در یک منطقه باید در وهله اول جامعه میزبان را آماده کرد و اگر جامعه میزبان مهیا و آماده نشود نه تنها آن منطقه و استان از ورود توریست سودی نمی برد بلکه ضرر هم می بیند.
فرمانی به نقش مهم رسانه ها در توسعه گردشگری اشاره و اشاره کرد: اگر مقرر است که استان سمنان در صنعت گردشگری رشد کند یکی از اولین راه ها، آموزش است و رسانه ها در این مهم نقش محوری دارد.
فرمانی با اشاره به اینکه ما در بعضی بدیهی ترین مسائل حوزه گردشگری مشکل داریم، افزود: از همین رو است که با وجود اینکه حجم سفرها افزایش می یابد اما توسعه گردشگری اتفاق نمی افتد.
این کارشناس حوزه گردشگری با اشاره به اینکه گردشگری بعنوان یک صنعت، مؤلفه ها و پارامترهای خاص خودرا دارد اشاره کرد: با بی توجهی به این مؤلفه ها اتفاق ویژه ای در صنعت گردشگری نخواهد افتاد و از همین جهت گاهی در بعضی مناطق زیرساخت های ما باز آماده است اما منطقه به لحاظ فرهنگی مهیای توسعه گردشگری نشده است.
وی با اشاره به اینکه ما در سطح کشور از نظر زیرساخت های حرفه ای با مشکل جدی روبرو می باشیم به عملکرد جزیره ای در حوزه گردشگری اشاره و افزود: تنها قسمتی از گردشگری در اختیار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

مدارس به تدریج از گردونه تاسیسات اقامتی حذف می شوند؟
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به ظرفیت های استان سمنان در حوزه گردشگری اظهار داشت: باید چند جاذبه شاخص استان را به درستی به جامعه هدف بشناسانیم و وقتی توریست به استان آمد با معرفی جاذبه های تکمیلی زمینه رشد گردشگری در استان را به تدریج فراهم نماییم.
وی از افزایش اشتغال و درآمد بعنوان دو مولفه مهم در صنعت گردشگری نام برد و اضافه کرد: در برنامه ریزی های استان در بخش گردشگری باید به این دو توجه ویژه داشته باشیم.
این کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه باید مدارس را به تدریج از گردونه تاسیسات اقامتی حذف نماییم، اضافه کرد: البته به یک باره نمی توانیم آموزش و پرورش و مدارس را حذف نماییم و باید به تدریج و گام به گام این اتفاق بیفتد و از همین رو مصوب شده که سالانه 20 درصد از ظرفیت های اقامتی مدارس کم و به تدریج و طی یک پروسه چند ساله آنها را حذف نماییم.
وی با اشاره به اینکه هتلداران آمادگی دارند تا 50 درصد به فرهنگیان تخفیف بدهند اظهار داشت: در نشست های فعالان این بخش اعلام گردید که اگر دستگاه های دولتی و همچون مدارس خدمات اقامتی خودرا تعطیل کنند حاضرند تخفیف 50 درصدی به فرهنگیان بدهند.