نقش راهنمایان گردشگری در تجربه اندوزی گردشگران

آبنما کار: رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ طی یادداشتی به اهمیت نقش راهنمایان گردشگری در توسعه این صنعت پرداخت.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، در این یادداشت آمده است:
راهنمای گردشگری در حقیقت فردی است که می تواند در تجربه اندوزی گردشگران نقش بسزایی ایفا کند.
کوهن ازجمله محققانی است که نخستین بار به اهمیت و نقش راهنمایان گردشگری اشاره نمود. در نگاه وی دو نقش مهم می توان برای راهنمایان گردشگری به صورت ویژه تعیین کرد: واسطه‌ی اجتماعی و فرهنگی. واسطه‌ی اجتماعی ایجاد ارتباط شخص با گردشگران در یک محیط اجتماعی است و واسطه‌ی فرهنگی به تبادل و تعامل فرهنگی میان توریست و راهنما تاکید می کند که یک ارتباط میان فرهنگی بین توریست و راهنما – بین فرهنگ توریست و فرهنگ راهنما به عنوانِ نماینده‌ی مقصد – ایجاد می گردد.
در گذشته که سفرها به شکل گسترده و اصطلاحاً انبوه انجام می گرفت، توریست در اندیشه تجربه و کسب آگاهی از سفر نبوده است؛ اما سپس گذشت زمان در دنیای مدرن با توریستهایی مواجه می شویم که در جستجوی عناصر زیبایی شناختی هستند، توریست نگاه دقیق تری پیدا کرده، تجربه و کسب رضایت اهمیت بیشتری یافته و دانش اندوزی ازجمله انگیزه ها و دلیلهای سفر از نگاه توریست شمرده می شود. به گفته‌ی محققان، «گردشگری به مثابه‌ی یک زندگی است که می تواند آموخته های بی‎شماری برای انسان به همراه داشته باشد.» در عصر حاضر گردشگری به عنوانِ یکی از مهم ترین جوانب زندگی افراد نگریسته شده و در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت می باشد و امروز به عنوانِ یکی از بارزترین جریان ها در سطح بین المللی مطرح می گردد. در حالِ حاضر اهداف توسعه‌ی بین المللی گردشگری در امتداد تحقق پایداری است. پایداری در همه جوانب اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی. نمایش الگوهای پایدار تولید و مصرف، محافظت زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی، ازجمله رویکردهای پایداری در توسعه‌ی بین المللی گردشگری شمرده می شود.
در دنیایی که توریست با آگاهی و کسب تجربه به سفر می رود، در دنیایی که سفر به عنوانِ ابزار و وسیله ای برای بازیابی روحی و روانی انسان تلقی می گردد و به دنبال گمشده‌ی خود که همانا خویشتن خود است، می باشند و سیر در افاق و انفس و پی بردن به جمال و ذات جلال ازجمله اهداف گردشگری نوین است که هم نقش و اهمیت سفر و گردشگری و هم نقش هدایت سفر و گردشگری را که بر عهده‌ی راهنمایان است، برجسته تر می کند. از آنجایی که گردشگران شبیه هم نبوده و با هم تفاوت دارند، پس نوع رفتار و عملکرد راهنمای گردشگری بیشتر از پیش معلوم می گردد. راهنمایان گردشگری علاوه بر مهارت های ارتباطی و آگاهی به تاریخ و خاصیت های مقصد گردشگری، بایستی انگیزه و تعهد بالایی در قبال گردشگران داشته و بتوانند نقش بسزایی در ایجاد تجربه دل انگیز و لذت بخش در بین گردشگران ایفا کنند. القای مبانی و مفاهیم پیرامون مقصد، ارزش های فرهنگی، فرهنگ عامه، آداب و رسوم مقصد به گردشگران، ایجاد انگیزه و حس و القای مثبت در گردشگران نسبت به مقصد گردشگری، ایجاد آگاهی و اطلاعات موردنیاز عمیق با هدف تأمین پایداری، می تواند گردشگران را بیشتر از پیش به مقصد و تجربه کسب شده راضی و خشنود کند. راهنمایان گردشگری به همان اندازه که می توانند نقش مثبت ایفا نمایند، می توانند اثر مخرب هم داشته باشند. اطلاعات نادرست، عدم مهارت در برقراری ارتباط با گردشگران، عدم توجه به ارزش های فرهنگی منطقه، ازجمله عناصری است که فرآیند ایجاد آگاهی را با مشکل مواجه کرده و اطلاعات به اشتباه به توریست نمایش می گردد. ضمن تاکید به نقش راهنمایان گردشگری در تحقق اهداف و باز سیاست های بین المللی گردشگری، نمی توان نقش و جایگاه آنان را نادیده انگاشت، چراکه یکی از حلقه های ارتباطی نمایش کنندگان خدمات گردشگری و مقصد با گردشگران، راهنمایان گردشگری هستند. از این رو با عنایت به بالارفتن سطح آگاهی و اطلاعات گردشگران، توجه به اهمیت راهنمایان گردشگری و نقش مهم آنان در توسعه اهداف گردشگری و دیپلماسی عمومی به عنوانِ سفیران فرهنگی بیشتر از پیش است.

/ ‏