پژوهشگر مرمت بنا اعرام کرد بناهای تاریخی کاشان را تخریب و زننده بازسازی می کنند

به گزارش آبنما کار یک پژوهشگر مرمت بنا و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، می گوید: متأسفانه بناهای مهمی در کاشان تخریب و به طرز زننده ای بازسازی شده اند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، حمیدرضا جیحانی با بیان این که پژوهش «الگوی حفاظت و مرمت شهری کاشان» بر مبنای شناخت مشکلات و چالش های موجود حفاظت شهری تعریف شده است، هدف آنرا تعریف چهارچوبی می داند که بر مبنای آن بتوان از محدوده ی تاریخی کاشان حفاظت کرد.

او شروع تخریب محدوده های شهری تاریخی را به اوایل سده ی حاضر مربوط دانست و اظهار داشت: با این وجود در دو تا سه دهه ی گذشته بیشترین صدمه ها به شهرهای تاریخی کشور وارد شده است. در دوره ی اخیر خیابان های جدید همراه با تخریب گسترده ساخته شدند و بدتر از آن، جوازهای تخریب و نوسازی بدون هیچ توجهی به خصوصیات محدوده ی شهرهای تاریخی، صادر شدند.

این پژوهشگر به صورت مشخص به دو تجربه ی خیابان نماز و خیابان باب الحوائج کاشان اشاره نمود و اضافه کرد: در اولی، محدوده ای مملو از خانه های تاریخی تخریب شد تا مشکل ترافیکی که وجود نداشت حل شود و دومی که در نزدیکی و به موازات بازار ساخته شد، خواسته یا ناخواسته، تضعیف گذر بازار و تخریب بستر شهری را به دنبال داشت.
جیحانی وضعیت درون محله های تاریخی را بهتر از میادین اصلی ندانست و اظهار داشت: بناهای مهمی مانند بقعه «حبیب بن موسی»، مقبره «محتشم»، زیارت «درب زنجیر»، حسینیه «ام البنین» و حسینیه «سر فره» تخریب و به طرز زننده ای بازسازی شدند. البته انبوه خانه هایی وجود دارند که بر مبنای دستورالعملی عام در هرکجا امکان دارد ساخته شوند.

این استاد دانشگاه، علت را در مجموعه ای از عوامل مانند توسعه ی نامتوازن و بدون توجه به ارزش های شهری، تعطیلی اقتصاد محلی شهرهای تاریخی، مهاجرت و همینطور متعهد نبودن برای حفظ میراث شهری دانست و اظهار نمود: علاوه بر این، مشکلات و مسائل دیگری هم وجود دارد که ریشه در عدم فهم دقیق مبحث حفاظت شهری دارند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، با اشاره به تحقیق صورت گرفته درباره ی الگوی حفاظت و مرمت شهری کاشان اظهار داشت: این پژوهش بر مبنای شناخت مشکلات و چالش های موجود حفاظت شهری تعریف شده و هدف از آن تعریف چهارچوبی است که بر مبنای آن بتوان از محدوده ی تاریخی کاشان حفاظت کرد.

جیحانی اظهار داشت: مقرر است تا چهارچوب مورد نظر را بر مبنای بررسی موازی داشته های موجود در حوزه ی حفاظت و سنجش آنها در سه محدوده ی شهری مجزا که ماهیت و مسائل متفاوت دارند، تعریف نماییم.