جاری شدن آب در سی و سه پل تا چند روز آینده

به گزارش آبنما کار معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از رهاسازی آب از سد زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان شرق در صبح هشتم بهمن ماه اطلاع داد.
حسن ساسانی در گفتگو با خبرنگار ایسنا در مورد زمان دقیق بازگشایی زاینده رود، اظهار نمود: با عنایت به جلسه بامداد امروز (شنبه) ششم بهمن ماه که با حضور کمیته ۱۵ نفره کشاورزان و جهادکشاورزی برگزار شد، مقرر شد صبح هشتم بهمن ماه خروجی سد زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان افزایش یابد.
وی افزود: حجم خروجی آب از سد برای کشت پاییزه کشاورزان شرق و غرب اصفهان به مدت حداکثر ۲۰ روز در زاینده رود جریان خواهد داشت.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به حجم کنونی سد زاینده رود، اظهار داشت: هم اکنون ذخیره سد زاینده رود ۱۹۰ میلیون مترمکعب است که ورودی سد ۲۵ و خروجی ۸.۵ مترمکعب برثانیه است.
وی ادامه داد: با عنایت به خشکی ۱۸ ماهه زاینده رود پیش بینی می شود آب تا حدود ۴۸ ساعت پس از رهاسازی آب از سد به اصفهان برسد.
ساسانی در مورد برخی خاک برداری در بستر زاینده رود، اظهار داشت: صنف کشاورزان اصفهان برای تسطیح بستر زاینده رود جهت حرکت روانِ آب برای رسیدن به کشاورزان شرق اصفهان در حال انجام می باشد.