رخ نمایی مسجد و محراب زیر گنبد نظام الملک مسجد جامع اصفهانبعلاوهفیلم

آبنما کار: طی روزهای اخیر خبری منتشر گردید که قسمتی از مسجد و محراب زیر گنبد نظام الملک پیدا شده است، سید مهدی موسوی سرپرست پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان معتقد می باشد که این محوطه از مسجد پیدا نشده است بلکه پیش از انقلاب گروه کاوش ایزنو به سرپرستی ˮگاردینیˮ کاوش هایی از نظر تاریخ شناسی و معماری در مسجد جامع اصفهان انجام داده اند و همین طور پروفسور شراتون دیرینه شناسی این محوطه را به عهده داشته است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، او بر این باور است طبق این دیرینه شناسی ها مسجد اولیه که متعلق به سال 156 هـ.ق است آن روزها کاوش شده است و امروز مجدد توسط میراث فرهنگی این قسمت که در بحبوحه انقلاب توسط این کاوشگران مسدود شده بود، امروز بازگشایی شده تا هوایی بخورد و آخرین وضعیت آن باز بررسی شود و چیزی پیدا نشده بلکه این قسمت سپس 40 سال بازگشایی شده است.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4