سخنگوی وزارت امور خارجه: در ۹ ماهه اخیر  یک هزار و ۸۷۹ توریست آمریکایی به ایران سفر کرده اند

آبنما کار: سخنگوی وزارت امور خارجه،  در پاسخ به پرسشی درباب تعداد گردشگران آمریکایی که به ایران سفر  کردند، اظهار نمود: در ۹ ماهه نخست امسال در مجموع یک هزار و ۸۷۹ توریست آمریکایی به ایران سفر کرده اند که شامل گردشگران فرهنگی و زیارتی و باز سفر با اهداف حضور در همایش ها و نشست های علمی بوده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، بهرام قاسمی اشاره کرد: در سال ۹۶ هم در مجموع دوهزار و ۳۲۵ آمریکایی به ایران سفر کرده اند. در سال ۹۵ هم تعداد شش هزار و ۳۷۲ آمریکایی به ایران سفر کرده اند.