همدان برند گردشگری کشور

آبنما کار: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: همدان یکی از برندهای گردشگری کشور شمرده می شود.
علی خاکسار در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: یکی از راهبردهای خوب و کوتاه مدت برای رونق بازار گردشگری، برگزاری و میزبانی اجلاس های بین المللی گردشگری می باشد.

وی افزود: حدود دو سال پیش که سازمان جهانی گردشگری پیشنهاد انتخاب شهری در آسیا بعنوان پایتخت گردشگری را داد، شهر همدان بعنوان میزبان این جلاس انتخاب گردید.

خاکسار اضافه کرد: در یکسالی که مقدمات این اجلاس فراهم گردید، رویدادهای متعددی را در حوزه های مختلف با رویکرد همدان 2018 انجام دادیم که انعکاس این اخبار سبب معرفی همدان در دنیا شد.

وی با اشاره به اینکه اتفاقات و انعکاس اخبار پیرامون همدان 2018 سبب تبدیل همدان به مقصد گردشگران و توریستان خارجی شد، اشاره کرد: کنفرانس 2018 به خوبی در همدان برگزار گردید که در این برنامه، همدان میزبان چندین میهمان خارجی بود که در حاشیه این رویداد در زمینه مواردی با آنها گفت وگو کردیم.

معاون گردشگری استان همدان افزود: نشست های دوجانبه ای با کشورهای عراق و افغانستان برگزار کردیم که دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی خوبی برای استان به همراه داشت.

خاکسار با اشاره به اینکه در این رویداد جهانی افزون بر 70 میهمان خارجی داشتیم، اشاره کرد: در این همایش، بخش خصوصی عملکرد مطلوبی داشت و توانست انعکاس خوبی از این برنامه نشان دهد.

وی درباره امکان برگزاری همدان 2019 باز اشاره کرد: امکان چنین موضوعی صفر درصد است چونکه برای همدان 2018 نزدیک به دوسال رایزنی و گفت وگو انجام شد و این سوژه برای سال 2019 ممکن نیست.

معاون گردشگری استان همدان تصریح کرد: برنامه ها و اقداماتی برای ادامه این روند در استان در دست اجراست و آمادگی در جهت برگزاری اجلاس ها و برنامه هایی از این دست در حوزه گردشگری وجود دارد.