نمایشگاه مدار بسته با مبحث امنیت در گالری ماه مهر

به گزارش آبنما کار نگارخانه ماه مهر از روز جمعه شانزدهم آذرماه تا سوم دی ماه، میزبان ۱۰ اثر هنری معاصر درباره مساله امنیت است.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی این نمایشگاه، «مدارِ بسته» نمایشگاهی است که با پرداختن به امنیت بعنوان دغدغه ای فردی، اجتماعی و فرهنگی می خواهد بخشی از مهمترین شرایط زندگی و کامیابی جامعه را از زوایای مختلف بررسی کند. این نمایشگاه از شانزدهم آذرماه تا سوم دی ماه، میزبان ۱۰ اثر هنری معاصر درباره مساله امنیت است. در این نمایشگاه که توسط زرتشت رحیمی نمایشگاه گردانی می شود، آثاری از شهرام انتخابی، بهنام کامرانی، سیمین کرامتی، صالح تسبیحی، محمود محرومی، مهسا الف، سمانه مطلبی، علی سلطانی تهرانی، مسعود حاج جعفری زاده و نگار عالم زاده گرجی به نمایش در می آید. آثار این نمایشگاه با استفاده از رسانه های مختلفی چون ویدیو، چیدمان، عکس و… پدید آمده اند.