در صورت تائید شورای نگهبان، رییس جمهور وزارتخانه شدن سازمان میراث را ابلاغ می کند

آبنما کار: مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی اعلام نمود: با اصلاح دو ایراد شورای نگهبان به طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این طرح بار دیگر جهت بررسی به شورای نگهبان فرستاده میگردد تا در صورت تائید توسط رییس جمهور ابلاغ شود.
ابراهیم شقاقی در گفت وگو با ایسنا دو ایراد مطرح شده از طرف شورای نگهبان پس از تایید مجلس در مرداد امسال را تحمیل نشدن «بار مالی به دولت» و «افزایش نداشتن تعداد پرسنل» به این سازمان دانست و اظهار داشت: برمبنای راهکار نمایش شده از طرف مجلس به شورای نگهبان، اعتبارات این تبدیل از همان محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی هزینه میگردد و هیچ بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی گردد. بودجه ی جدیدی باز بعنوان وزارتخانه شدن تصویب نمی گردد، در واقع از همان محل بودجه ها ساختارها تعریف می شوند.

به گفته ی وی، هم اکنون باز به صورت موقت اداره کل حقوقی زیر نظر معاونت سرمایه گذاری قرار گرفته و امور مجلس به معاونت توسعه و مدیریت سپرده شده است، تا در صورت تصویب وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، ساختار نهائی و درست تهیه شود.

او با تاکید بر این که هم اکنون دو ایرادِ مطرح شده از طرف شورای نگهبان برطرف شده است، افزود: حالا اگر شورای نگهبان این اصلاحات را تائید و قبول کند که این اتفاق بیفتد، بحث وزارتخانه را دنبال می نماییم.

وی همین طور در مورد ساختار وزارتخانه شدن این سازمان، توضیح داد: اصلاحات در مورد اساسنامه وزارتخانه شدن سازمان باز در کمیسیون های مختلف در سازمان میراث فرهنگی و مجلس با حضور نمایندگان سازمان در دست بررسی می باشد، اما هنوز نهائی نشده است.

به گفته ی شقاقی، کار اصلاح اساسنامه تا حدود سه ماه دیگر تا آخر سال طول می کشد، چون باید ساختار تشکیلاتی اداری در این زمینه درست شود.

در جلسه علنی پگاه چهارشنبه هفتم آذر، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح گردید. ماده واحده این طرح با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

در ماده واحده اصلاحی آمده است که از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به سبب قوانین و مقررات با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۱۳۸۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل میگردد.

همچنین هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینه های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین میگردد.