لیلی گلستان به مهر گفت: دلایل راه اندازی انجمن صنفی گالری داران، اوضاع نابسامان شده بود

آبنما کار: انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران استان تهران به همت مدیران گالری های هفت نگاه به دنبال عضوگیری و تعیین هیات مدیره است تا گالری های تهران سامان دهی شود.

لیلی گلستان درباره شکل گیری انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران استان تهران که وی بعنوان مدیر نگارخانه گلستان عضو هیات مدیره آن است به خبرنگار مهر اظهار داشت: این انجمن پس سال ها پیگیری برای سامان دادن به وضعیت گالری داری تاسیس می گردد و خدماتش بر مبنای نظر هیات مدیره و جلساتی که برگزار خواهد کرد، تعیین می گردد.
وی درباره تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران استان تهران بیان کرد: حدود بیست سال پیش گروه «هفت نگاه» به این فکر افتاد که برای سامان دادن به بلبشویی که در حیطه گالری داری وجود داشت، انجمن صنفی تشکیل دهد.
این گالری دار درباره به تعویق افتادن این تصمیم توضیح داد: با عنایت به اینکه هرکس به نفع مادی خودش کارهایی را انجام می داد که شایسته گالری دار و گالری داری نبود، اجرای این تصمیم را به شکل جدی و از طریق های قانونی آغاز کردیم اما در این مسیر مدام به دلایل مختلف با سنگ اندازی ها و موانعی روبه رو می شدیم که این کار را ناممکن می کرد.
مدیر نگارخانه گلستان با تاکید بر اینکه طی این سال ها بارها از طریق های قانونی تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران استان تهران پیگیری شده است، اظهار نمود: امسال به علت نابسامانی های بیشتر در حوزه گالری داری کمر همت را سفت تر بستیم و توانستیم زمینه راه اندازی این انجمن را فراهم نماییم.
وی اظهار داشت: ما می خواستیم زمینه ای فراهم نماییم که گالری های استان ها هم در این انجمن صنفی عضو باشند اما به ما گفته شد که آنها می توانند به صورت جداگانه این کار را انجام دهند. البته ما هنوز بر این عقیده هستیم که درست تر این است که همه در کنارهم باشیم و من امیدوارم بعدا این اجازه داده شود که مدیران گالری های استان های دیگر هم به ما بپیوندند.
عضو هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران استان تهران در پاسخ به اینکه چرا این حرکت را بی سر وصدا انجام داده اید، خاطرنشان کرد: این رویداد خیلی هم بی سرو صدا نبود، باآنکه وقتی با سال ها تلاش به نتیجه نرسیدیم و با سدهای مختلف روبه رو شدیم، تصمیم گرفتیم وقتی همه کارها انجام شد در این باره اطلاع رسانی نماییم.
گلستان سروسامان دادن وضعیت گالری داری را یکی از مهم ترین وظایف این انجمن معرفی نمود و درباره دیگر خدماتی که مقرر است ارائه شود، تصریح کرد: برنامه هایی که برای ساماندهی وضعیت گالری داری به مرحله اجرا درمی آید به نظر هیات مدیره و جلساتی که برگزار می شود، بستگی دارد. کار سختی در پیش داریم و امیدوارم با یاری دیگر گالری ها یک انجمن صنفی مثبت و کارآمد تشکیل گردد.
وی در انتها درباره هیات موسس و نحوه تعیین هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران استان تهران بیان کرد: هیات موسس همان مدیران گالری های «هفت نگاه» (گالری آریا، گالری الهه، گالری هفت ثمر، گالری والی، گالری ماه مهر و گالری گلستان) هستند. برای تعیین هیات مدیره اول مجمع عمومی با حضور تمام گالری های تهران که مایل به عضویت در این انجمن صنفی هستند، تشکیل می گردد و در نهایت با همکاری اعضا کار خویش را بعنوان انجمن صنفی آغاز می نماییم.