رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز: دوسالانه مجسمه سازی بهمن فراخوان می دهد، توجه به پشتوانه پژوهشی

آبنما کار: هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران با بازتاب جهانی تر و پرداختن به مفهوم معاصریت با پشتوانه پژوهشی، شهریورماه ۱۳۹۸ برگزار می گردد.

عباس مجیدی رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران درباره برگزاری هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران به خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از ورود به سیاستگذاری هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران یکسری نشست های صدمه شناسی را برنامه ریزی کرده بودیم که این روزها در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران درحال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه تابحال پنج جلسه از نشست های تخصصی درباره دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران برگزار شده و تا اواخر آبان ماه ۲ نشست دیگر هم برپا می شود، اظهار نمود: ادامه نشست های تخصصی صدمه شناسی هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران با مبحث های بنیادین مجسمه سازی و دوسالانه همچون مجسمه، مجسمه سازی معاصر، فضا و مسایل مناقشه برانگیز مثل تم در دوسالانه، کیوریتوری و اینکه باید آثار مورد بررسی و داوری قرار گیرد یا نه، برگزار می گردد و بعد از آن سیاست گذاری و بحث اجرایی هشتمین دوره دوسالانه مجسمه سازی تهران را آغاز می نماییم.
رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران اظهار داشت: تمام برنامه های ما این است که دو پله جلوتر از دوره گذشته باشیم و بازتاب جهانی تری داشته باشیم و در همین مسیر تلاش ما بر این است که دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران به مفهوم معاصریت نزدیک تر شود.
وی اضافه کرد: ما برای رفع کاستی ها، بها دادن به انتقادها و اینکه با مفهوم پژوهشی وارد هشتمین دوره شویم، تلاش کرده ایم قبل از سیاست گذاری، رفتار پژوهشی داشته باشیم و این تفاوت عمده این دوره دوسالانه مجسمه سازی تهران است. ما تلاش داریم بر مبنای بستر پژوهشی وارد بی ینال شویم چون معتقدیم به علت نبود استراتژی مناسب امکان دارد دچار یکسری چالش ها شویم.
این هنرمند مجسمه ساز درباره گاهشمار هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران اظهار نمود: فراخوان جشنواره در بهمن ماه منتشر خواهد شد و بعد از اعلام فراخوان، هنرمندان زمان کافی برای خلق آثار دارند چونکه دوسالانه در زمان مقرر یعنی شهریور ۱۳۹۸ برپا می گردد.
رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران درباره وقفه ۶ ساله بین دوره ششم و هفتم دوسالانه مجسمه سازی تهران (دوره هفتم سال ۹۶ برگزار شد) خاطرنشان کرد: این توقف لطمه زیادی به دوسالانه ملی مجسمه سازی وارد کرد و سبب شد به جای برگزاری ۲ سال در بین دوسالانه، ۲ دوره تاخیر داشته باشیم؛ باآنکه هفتمین دوره دوسالانه ملی مجسمه سازی دارای کاستی هایی هم بود اما با وجود همه مشکلات دوسالانه بدی نبود.
وی درباره رویدادهای متعددی که در حوزه مجسمه سازی برگزار می شود، اظهار داشت: یکی از اعتراض های ما به ارگان های برنامه ریزی کننده برای فعالیت های هنری به این دلیل است که انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران را برای مشارکت یا آگاه کردن از برنامه هایشان در آخرین اولویت قرار می دهند. انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران بعنوان نهاد مرجع باید در جریان تمام فعالیت هایی که در ارتباط با حجم و مجسمه سازی در سطح کشورانجام می شود، قرار گیرد. لازم است که انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران یا در جریان سیاست گذاری های رویدادهای هنری قرار گیرند یا حداقل بعنوان مشاور در اجرای آنها، همکاری داشته باشد.
مجیدی در انتها بیان کرد: با عنایت به محقق نشدن این امر در خیلی از مواقع، ما اعلام نموده ایم که اگر به علت برنامه ای که بدون مشارکت انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران اجرایی شده، عواقبی در نتیجه اجرای برنامه های مختلف یا از آنچه که در حوزه شهر به صورت کار مجسمه شهری انجام شده است، بوجود آید این انجمن می تواند با انتشار بیانیه و… به صورت قانونی اعتراض خویش را مطرح کند.
عکس کنار خبر از علیرضا فراهانی است.