سریال هزاردستان به فهرست ملی حافظه جهانی یونسکو افزوده شد

آبنما کار: چهار اثر دیداری و شنیداری به فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو افزوده شد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، چهار اثر شامل «برنامه رادیویی مرزهای دانش»، «سریال هزار دستان»، «مستند معماری ایرانی» و «مستند خلیج فارس» در روز جهانی میراث دیداری و شنیداری در لیست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسید.
سال گذشته «جامع التواریخ» بعنوان دهمین اثر ایرانی در این فهرست به ثبت رسید. قبل از این هم کتاب هایی مانند مسالک الممالک، خمسه نظامی، شاهنامه بایسنقری، فیلم های مستندی مانند «جان مرجان»، «پل آزادی»، «یاد و یادگار” و «کودکان سرزمین ایران» و مجموعه تصاویر تاریخی و مجموعه سروده هاو آثار موسیقیایی انقلاب اسلامی در لیست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند.
برنامه حافظه جهانی یونسکو که با نام میراث مستند جهانی یونسکو هم شناخته می شود، برنامه ای است که یونسکو از سال ۱۹۹۲ به دنبال افزایش آگاهی نسبت به خطراتی که میراث مستند جهانی را تهدید می کند، برای حفظ و سهولت دسترسی به این آثار به اجرا گذاشته است. یونسکو می خواهد با اجرای این برنامه از تاراج، پراکندگی، دادوستد غیرقانونی و نابودی میراث مستند جهانی جلوگیری کند. طبق فراخوان یونسکو، این مخاطرات تهدیدکننده از قرن ها قبل وجود داشته ولی جنگ، آشوب های اجتماعی و نبود امکانات مالی بر شدت آن افزوده است.