برگزاری نمایشگاه گذر زمان در حافظیه

آبنما کار: به مناسبت روز بزرگداشت «حافظ»، نمایشگاهی شامل دو بخش اسناد و تصاویر مرتبط به ساخت و بازسازی بنای حافظیه در نگارخانه تار و پود شیراز برگزار شده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، این نمایشگاه با عنوان «گذر زمان در حافظیه» شامل ۳۱ عکس قدیمی از ساخت و مرمت بنای آرامگاه حافظ و سندهای مربوط به مکاتبات اداری است.
نمایشگاه «گذر زمان در حافظیه» از تاریخ ۱۹ تا ۲۵ مهرماه در نگارخانه تار و پود مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برای بازدید عموم دایر است.