مرمت نسخه های قدیمی در موزه قرآن

به گزارش آبنما کار مدیر موزه ملی قرآن از مرمت شش نسخه تاریخی خطی در این موزه اطلاع داد.

حجت الاسلام امیر لهراسبی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه چهار نسخه از این تعداد نسخه های قرآنی و دو نسخه تاریخی ادبی هستند، بیان کرد: با عنایت به پیگیری های انجام شده و توجه رئیس سازمان میراث فرهنگی و اختصاص بودجه مشخص برای پروژه های عمرانی این موزه، یکی از کارشناسان مرمت نسخ خطی برای انجام این کار به موزه قرآن دعوت شد.

وی اضافه کرد: حمید ملکیان، مدیر بخش صدمه شناسی و مرمت کتابخانه مجلس که مرمتِ «قرآن نگل» را هم بر عهده داشته است، مرمتِ شش نسخه تاریخی که در مخزن موزه قرآن وجود داشت و برای نمایش آن در فضای موزه ای نیاز به مرمت داشت، بر عهده گرفت.

به گفته ی وی، در عملیات مرمت این شش نسخه ی خطی بیش از ۲۰۰ ساله در موزه قرآن؛ بررسی مرمتی و حفاظت شامل تست وجود عوامل میکروبی، قارچ، کپک و پاره گی در حال انجام هستند و در انتها هم مرمت جلدها در بخش نسخ موزه انجام می گردد.

او با اشاره به اینکه چهار نسخه قرآنی متعلق به دوره های زند تا قاجار هستند، اضافه کرد: این نسخ خطی قرآنی شامل قرآن «آقاجان پرتو» که در موزه زیرچاپ رفته است، قرآن «ابن عاشور»، قرآن «محمدشفیع» و قرآن «ارسنجانی» هستند.

وی با اشاره به اینکه نسخه «سراج المنیر» متعلق به دوره زند با خط شکسته نستعلیق و اثر عبدالمجید طالقانی و نسخه «گلشن راز» از دوره قاجار نوشته محمدقاسم مشهور به میرزاکوچک دو نسخه ی تاریخی خطی دیگر در دست مرمت در این موزه هستند، اظهار داشت: این نسخه ها در ماه های آینده و پس از آخر کار مرمت به نمایش درمی آیند.

حجت الاسلام لهراسبی همینطور درباره انجام پروژه عمرانی در حال انجام روی سقف موزه قرآن بیان کرد: با عنایت به وجود رطوبت زیاد در این مجموعه پس از برگزاری جلسات مختلف فنی با میراث فرهنگی یک پیمانکار، ناظر و مشاور فنی انتخاب شدند تا طرح رفع رطوبت ساختمان صورت گیرد.

او افزود: باید ببینیم در ماه های آینده این طرح به کجا می رسد، چون با عنایت به پیچیدگی های بنای ساختمان باید این کار را با دقت بیشتری انجام دهیم.