قدم در راه ورشکستگی گردشگری

به گزارش آبنما کار تاثیر تبلیغات نامناسب رسانه های خارجی بر صنعت گردشگری ایران منجر به کاهش گردشگران خارجی در کشور شده و در نهایت تهدیدی برای ادامه بقای مستمر آژانس های گردشگری به حساب می آید.

گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی و عاملی موثر در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است که در سال های اخیر رونق بسیاری داشته و در گروه یکی از بزرگترین منابع درآمدی کشور قرار می گیرد.
وجود مشکلات سیاسی در سطح بین المللی، صنعت گردشگری ایران را دستخوش تغییرات کرده و در نهایت منجر به کاهش حضور گردشگران خارجی در ایران شده است.
محمدناصر پیروزی، مدیر یکی از آژانس های تورهای گردشگری با بیان این که تبلیغات منفی در مورد ایران زمینه کاهش گردشگران خارجی در کشور را فراهم می آورد به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: این تبلیغات سبب شده که کشور نتواند به گونه ای شایسته خویش را در دنیا معرفی نماید.
وی با اشاره به تاثیر سوء نقض برجام بر گردشگری کشور اضافه کرد: این مشکلات سبب شد که ما با کاهش 80 درصدی آمار گردشگران خارجی در تابستان 97 نسبت به سال قبل مواجه شویم.
پیروزی با بیان این که خطر ورشکستگی آژانس های گردشگری را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: این افت 80 درصدی آمار گردشگران در تابستان سال جاری به این مفهوم است که آژانس های گردشگری قدم در راه ورشکستگی گذاشته است. ثبات شرایط اقتصادی کشور تنها راه خروج از این وضعیت است.
مدیر یکی از آژانس های گردشگری و مسافرتی شهر یزد اظهار داشت: تبلیغات ضد ایران سبب شده خیلی از گردشگران فکر کنند که کشور ما نا امن است در این صورت تنها راه تغییر این نگرش فعالیت رسانه های ملی در سطح بین المللی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد هم اظهار داشت: پیش بینی می گردد در آینده شاهد کاهش حضور توریست در کشور باشیم و البته هنوز کاهش توریست در استان یزد نداشتیم.
سیدمصطفی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که نوسانات اقتصادی می تواند تاثیری مثبت یا منفی بر روی اقتصاد کشور داشته باشد، اظهار نمود: تاثیر نرخ ارز بر روی واردات سبب تورم که همان افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات است، می گردد.
وی با بیان این که اگر تغییرات نرخ ارز، صادرات کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد، ما شاهد رونق اقتصادی و اشتغال خواهیم بود، اضافه کرد: از آنجائیکه صنعت گردشگری در کشور ما صادر کننده است این اتفاق می تواند به نفع گردشگری ما باشد.
فاطمی، راه تحقق این مهم را کوشش برای تولید احساس امنیت گردشگران خارجی و تبلیغات مناسب برای پتانسیل های گردشگری دانست و بیان کرد: ضروری می باشد تبلیغات شایسته ای در مقابل تبلیغات منفی که از جانب رسانه های خارجی برضد ایران می شود، صورت گیرد تا شاهد افزایش حجم گردشگران خارجی در کشور باشیم در غیر این صورت به علت کاهش آمار گردشگر ها، صنعت گردشگری ایران دچار رکود می گردد.
این مقام مسئول با اشاره به این که محدودیت سایر کشورها و تبلیغات منفی ضد گردشگری ایران دو عامل مهم در کاهش گردشگران است، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم تبلیغ درستی از وضعیت فعلی ایران داشته باشیم و ایران را واقعی جلوه دهیم تبلیغات منفی ضد کشور کاسته می شود.
فاطمی با بیان این که گردشگری در سه حوزه گردشگری گران، متوسط و ارزان تقسیم می شود، اظهار نمود: ایران از ابتدا تابحال در گروه گردشگری متوسط قرار داشته اما با پیش گرفتن روند فعلی در زیرمجموعه گردشگری ارزان قرار می گیرد. این اتفاق در بلندمدت به نفع گردشگری کشور نیست و در صورت عدم برنامه ریزی امکان دارد مشکلاتی در آینده تولید کند.