مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران: نقدی بر کیفیت تابلوهای شهری وجود ندارد

به گزارش آبنما کار برزین ضرغامی با رد هر گونه انتقاد نسبت به کیفیت تابلوهای شهری بیان کرد شورای تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران به صورت مرتب کیفیت و محتوای آثار را بررسی می کند.

برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران درباره وضعیت تابلوهای شهری و محتوا و کیفیت آنها به خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمانی که بعنوان مدیرعامل سازمان زیباسازی منصوب شده ام، کوشیده ام تا در بحث محتوای تابلوهای شهری اقداماتی انجام دهم و در این زمینه به مسایل و مشکلات مردم و شهر هم توجه کرده ام. در این مورد حتی فضا را باز گذاشته ایم تا اگر کسی طرح یا برنامه ای داشت، آن را به ما منتقل کند.
وی با اشاره به تشکیل جلسات شورای تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور ارتقای کیفیت و محتوای آثار هنری شهری، تصریح کرد: سازمان زیباسازی شهر تهران در زمینه رشد فرهنگ عمومی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری شهروندان فعالیت های نوآورانه دارد و به همین منظور جلسات شورای تبلیغات فرهنگی که کیفیت و محتوای آثار را مورد بررسی قرار می دهد به صورت مرتب برگزار می گردد. برای بررسی محتوا و گرافیک یا کیفیت آثار شهری هم کارگروه هایی داریم که کارشناسان آنها این مسایل را مورد نظر قرار می دهند.
ضرغامی، تابلوهای شهری را به دو دسته تقسیم کرد و درباره محتوا و کیفیت بصری آنها اظهار داشت: دسته اول تابلوهای بازرگانی و تبلیغاتی است که این تابلوها عمدتاً در اختیار افراد و شرکت هایی است که از آنها بهره برداری می کنند و اجاره می دهند. دسته دوم تابلوهای فرهنگی و هنری هستند که در اختیار سازمان زیباسازی شهر تهران است و تا به امروز کسی نسبت به کیفیت آنها منتقد نبوده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان زیباسازی شهر تهران بر محتوا و کیفیت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نظارت می کند یا خیر، بیان کرد: بله، ما ناظر به محتوای تابلوهای تبلیغاتی هم هستیم و مجوز نمایش آنها را صادر می نماییم، اما کیفیت نمایش آنها ارتباطی به ما ندارد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در انتها درباره تابلوی بزرگ میدان ولیعصر (عج) هم اظهار داشت: این تابلو متعلق به سازمان هنری رسانه ای اوج و خانه طراحان انقلاب اسلامی است و برای نمایش آثار هنری در آن از ما هم نظر و مشورت می خواهند.