دبیران بخش های مختلف جشنواره هنر مقاومت کامل شدند

آبنما کار: با انتصاب ۵ دبیر بخش های مختلف جشنواره هنر مقاومت ترکیب دبیران بخش های ۱۰ گانه این جشنواره تکمیل شد.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی ستاد برگزاری پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، مسعود نجابتی دبیرکل جشنواره «هنر مقاومت» با صدور احکامی جداگانه دبیران بخش های «عکس»، «کارتون و کاریکاتور»، «تبلیغات شهری»، «طراحی صنعتی» و بخش ویژه «علمی پژوهشی» این جشنواره را منصوب نمود.
حسن قائدی و حامد مغروری به ترتیب بعنوان دبیران بخش «عکس» و «تبلیغات شهری» منصوب شدند و سید مسعود شجاعی طباطبایی که قبل از این هم بعنوان دبیر اجرایی این جشنواره حکم خویش را از مسعود نجابتی گرفته بود بعنوان دبیر بخش «کارتون و کاریکاتور» این جشنواره منصوب گردید.
احمد عابدینی و احمدرضا دالوند هم به ترتیب بعنوان دبیران بخش های «طراحی صنعتی» و بخش ویژه «علمی پژوهشی» منصوب شدند.
پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در ۱۰ بخش «پوستر»، «تبلیغات شهری»، «کارتون و کاریکاتور»، «تصویر سازی»، «طراحی صنعتی»، «پرچم و کتیبه»، «تایپوگرافی»، «گرافیک متحرک»، «نقاشی دیجیتال»، «عکس» و بخش ویژه «علمی پژوهشی» توسط گروه هنرهای تجسمی روایت فتح و با دبیری مسعود نجابتی دی ماه سال جاری در تهران برگزار می گردد.