قدیمی ترین فرهنگ روستانشینی در شاهرود

آبنما کار: محوطه 9 هزار ساله عمادالدین، هفتمین محوطه دوره نوسنگی و برخوردار از قدیمی ترین فرهنگ دوره روستانشینی در نیمه شرقی فلات ایران در سمنان، به رغم تخریب بخش هایی از آن به علت باغ های میوه و جاده کمربندی تعیین عرصه شد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، حسن رضوانی نیک آبادی – سرپرست هیأت دیرینه شناسی – با بیان این خبر اظهار داشت: به منظور تعیین عرصه واقعی محوطه تاریخی عماد الدین (2)شاهرود، عملیات گمانه زنی در این محوطه دوره نوسنگی شروع شده است.

او با اشاره به قرار گرفتن این محوطه در حاشیه جنوبی شهر شاهرود از شناسایی آن در سال 1394 به صورت اتفاقی توسط مالک زمینی که بخشی از محوطه در آن واقع شده اطلاع داد.

محوطه ای مربوط به فرهنگ چخماق

این دیرینه شناس توضیح داد: بخش اصلی این محوطه بر مبنای شواهد سطحی مربوط به فرهنگ سنگ چخماق در منطقه شمال شرق فلات ایران است که قدمت آن به اواخر هزاره هفتم تا اواخر هزاره ششم پیش از میلاد می رسد. با این حال، شواهد سطحی دیگری گویای ادامه استقرار در این محوطه تا اواسط هزاره پنجم پیش از میلاد است.

سرپرست هیأت دیرینه شناسی با بیان این که بیش از 90 درصد این محوطه ی نویافته در کنار جاده ی کمربندی شاهرود ـ مشهد به علت تولید تاکستان و باغ های میوه شدیداً صدمه دیده، ادامه داد: محوطه معیارِ فرهنگ نوسنگیِ شمال شرق ایران، تپه های سنگ چخماق بسطام در 14 کیلومتری شمال محوطه عمادالدین است که در دهه 1350 توسط هیاتی ژاپنی به صورت گسترده کاوش شد اما نتایج آن منتشر نشد.

کشف انواع دست ساخته های دوره نوسنگی

رضوانی نیک آبادی در ادامه با بیان این که شمار قابل توجهی انواع دست ساخته های زندگی دوره نوسنگی، مانند هاون های سنگی، دست آس، سنگِ ساب و تبر سنگی از خاک های شخم خورده این محوطه به دست آمده است، اهمیت این محوطه را وجود شواهد روشنی در آن از ادامه استقرار از اواخر هزاره هفتم تا اواسط هزاره پنجم پیش از میلاد و حدود دو هزار سال دانست.

وی تخریب بخش هایی از این محوطه بزرگ را به علت تولید باغ های میوه و جاده کمربندی دانست و اضافه کرد: ایناتفاق بر پیچیدگی عملیات گمانه زنی و تعیین عرصه ی واقعی آن افزوده است.

به گفته این باستان شناس، تابحال شواهد زندگانی نوسنگی در عمق سه متری زمین شناسایی شده و گمان می رود که شواهد بیشتری در اعماق بیشتر در نقاط دیگر محوطه به دست آید.

وی با اشاره به اینکه محوطه عمادالدین هفتمین محوطه دوره نوسنگی (فرهنگ چخماق)است که تابحال در ناحیه شاهرود شناسایی شده، ادامه داد: این فرهنگ قدیمی ترین فرهنگ دوره روستانشینی در نیمه شرقی فلات ایران است.