معرفی برگزیدگان اینستاگرامی جشنواره تجسمی فجر

به گزارش آبنما کار برگزیده مخاطبان مردمی بخش اینستاگرام دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ارائه شد.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، جایزه مخاطبان بخش ویدیوآرت، اینستاگرام دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بر مبنای آرای مخاطبان به اثر «برش دادن» از نسیم غنی زاده اهدا شد.
بخش ویدیوآرت اینستاگرام برای دومین دوره در دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بهمن ماه سال قبل برگزار گردید که برگزیده هیات داوران این بخش در اختتامیه جشنواره ارائه شد و لوح برگزیده مخاطبان بر مبنای آرای مردمی از جانب دبیر جشنواره به اثر «برش دادن» از نسیم غنی زاده اهدا شد.
دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از جانب دفتر هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها بهمن ماه سال قبل برگزار گردید.