اعطا خبر داد فراخوان انتخاب مهندسان مشاور برای مرمت تئاتر نصر

کاررئیس کمیته معماری شورای شهر تهران اعلام نمود: بزودی فراخوان انتخاب مهندسان مشاور برای انجام مطالعات نحوه مرمت و احیای تئاتر نصر انجام می گردد.

علی اعطا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سرانجام سالن تئاتر نصر که از جانب شهرداری تهران خریداری شد اظهار داشت: در زمان گذشته در حیات گراند هتل، تئاتر برگزار می شد و پس از مدتی به علت استقبال مردمی مکانی مجزا برای اجرای تئاتر ساخته شد و تئاتر نصر اینگونه متولد شد.
وی با اشاره به اینکه بنای تئاتر نصر یکی از نخستین تئاترهای تهران است که پاتوق خیلی از هنرمندان و بازیگران بود، ادامه داد: این سالن تئاتر در دوران مختلف در تملک ارگان های مختلفی بوده است اما نهایتا شهرداری تهران این بنا را به قیمت 7میلیاردتومان تملک کرد و در دی ماه 96 هم این تئاتر به سازمان زیباسازی برای مرمت و احیا تحویل داده شد.
اعطا با اشاره به اینکه احیا و مرمت بنای تئاتر نصر در جهت برگرداندن تم فرهنگی به راسته لاله زار بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: بزودی فراخوانی از جانب سازمان زیباسازی منتشر می گردد که بر مبنای آن مهندسان مشاور فرایند مطالعات برای مرمت و احیای بنا را آغاز خواهند کرد تا بنای تئاتر نصر احیا و وارد مدار بهره برداری شود.
وی در مورد تعیین کاربری این سالن تئاتر پس از بازسازی، اظهار داشت: در مطالعات باید در مورد کاربری این تئاتر تعیین تکلیف شود اما در بازیدی که به تازگی از این تئاتر داشتم، تصورم این است که ساختار فضایی این مکان هنوز حال و هوای "تئاتر" دارد و کاربری اصلی آن می بایست همان تئاتر بماند و می تواند به پاتوقی برای اهالی تئاتر بدل شود.