نقش جاده ابریشم در شانگ های چین

به گزارش آبنما کار گردهماییِ بازخوانیِ اهمیت فرهنگ وهنر در جاده ابریشم با هدف یادآوری سالانه ی مسیری تاریخی که سال ها فرهنگ ایران و دیگر کشورها را به کشورهای دیگر منتقل می کرد، امسال در شانگ های چین میزبان سه هنرمند ایرانی بود.

به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، "هشتمین گردهمایی بین المللی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس" با عنوان "بازسازی سنت؛ روند جدیدی برای حفظ میراث ناملموس" و با رویکرد اهمیت و نقش جاده ابریشم و جایگاه اصفهان بعنوان یکی از شهرهای مسیر راه ابریشم، ۱۷ و ۱۸ خرداد در موزه هنرهای کلکسیونی شانگ های چین برگزار شد، در این همایش مهدی تمیزی، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان و هنرمند کاریکاتوریست و عکاس و پژوهشگر هنر "جایگاه فرهنگ و هنرد ر مسیر جاده ابریشم"، حسین بردبار "جایگاه طراحی خلاقانه برای فرش ایرانی" و "دهقانی کاردار اقتصادی کنسول گری ایران در شانگ های، "گردشگری هنر در سرزمین ایران" را در این اجلاس بررسی نموده اند.

مهدی تمیزی، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان که در این اجلاس مقاله ای را هم با عنوان « بررسی و بازنگری هنر و فرهنگ به وجود آمده و تکوین یافته در این مسیر» عرضه داده است، در مورد مقاله ی عرضه اش این طور به ایسنا توضیح می دهد: زبان، موسیقی، هنر، فرهنگ و حتا شیوه زیست انسان هایی که در مسیر راه ابریشم زندگی می کرده اند، همیشه در حال وام دادن و وام گرفتن از دیگری و تکوین و تکمیل برپایه فرهنگ بومی و اقلیمی شان بوده است. این تلاقی فرهنگ های مختلف را به بهترین کلام گفت وگوی تمدن ها نامگذاری کرده اند که سازمان جهانی یونسکو هم این نامگذاری را پذیرفته است.

وی با بیان این که گفت وگو بین تمدن ها لزوما از طریق زبان و کلام نیست، تاکید می کند: بلکه آن گفتگویی است که برپایه فرهنگ و هنر و موسیقی و در اصل، پیش از همه آنها بر مبنای صلح صورت می گیرد.

او با بیان این که راه ابریشم فقط یک راه تجاری نبوده، ادامه می دهد: یک اتفاق معنوی عمیقی در این بزرگراه جهانی اتفاق افتاده که آن از بین برداشتن مرزهای فکر و اندیشه بوده است. مسیری که در آن، نوشته ها و آدم های متفکر و خرده فرهنگ ها حرکت کرده اند و در سرزمینی دیگر، برای آدم هایی دیگر موثر بوده اند.

تمیزی اظهار می کند: اینکه فکر نماییم راه ابریشم و عنوان راه ابریشم فقط به خاطر تجارت کالا و به خصوص پارچه ابریشم انجام می شده، به نظرم درست نیست. باید رویِ دیگرِ کارکرد جاده ابریشم را نگاه کرد و از آن درس آموخت. آن آموزه این است که اندیشه درست، راه ثواب، هنر والا، همه آن چیزی که ما امروزه از آن بعنوان خیر و نیکی یاد می نماییم، جهان شمول و بی مرز است. راه خویش را پیدا می کنند و آنجا که باید منشا اثر باشند، موثر می آیند.

او با تاکید بر این که راه ابریشم یکی از طریق های این انتقال جهانی بود، ادامه می دهد: راهی که به انسان معاصر امروز می آموزاند که بن بست فکری وجود ندارد. اندیشه ی والا می تواند همه بن بست های اجتماعی، سیاسی و فکری زمانه اش را دور بزند و بالنده شود. این بالندگی ممکن است از جغرافیای زادگاهش کمی دور شود، اما دست آخر با تلفیق و تکوین با سایر فرهنگ ها، به آنجا که باید، برمی گردد. در دنیای معاصر، نیکویی و خیر و زیبایی راه خویش را پیدا می کنند.

رئیس موزه هنرهای معاصر با بیان این که امروزه متر و میزانی که برای سنجش ملت ها در نظر گرفته می گردد "فرهنگ" آن ملت یعنی فرهنگ معاصر است، ادامه می دهد: ممکن است خیلی از کشورها قدرت نظامی را موثرترین راه برای تسلط بر کشورهای دیگر بدانند، اما آنجا که فرهنگ ریشه دارتر و اصیل تر باشد، هیچ قدرت نظامی حتی به واسطه ویرانی های ظاهری بسیار، قادر به تخریب آن ملت نخواهد بود.

او فرهنگ را شامل مجموعه ای از هنر، موسیقی، ادبیات، فولکلور، حقوق، روابط اجتماعی و چیزهایی از این دست می داند و ادامه می دهد: امروزه باید از شاهراه های صلح و گفت وگو به انتقال فرهنگ و دریافت بهترین کدهای فرهنگی اقدام نمود. اگر مسیر انسان امروز از طریق هنر، فرهنگ، فلسفه، اخلاق و معنویت باشد، بدون شک گمراه نخواهد شد و به سلامت به جایگاه انسانی ایده آلش می رسد.

به گفته ی تمیزی، این گردهمایی با هدف بازخوانیِ اهمیت فرهنگ هنر در جاده ابریشم به صورت سالانه در شانگ های چین برگزار می شود، تا از فراموشی چنین اتفاقی جلوگیری شود و در واقع جایگاه فرهنگ و هنر در میان کشورها به اضمحلال نیفتد و آن تحت تاثیر بازرگانی و ثروت قرار نگیرد.