بهزاد شیشه گران در گفتگو با مهر: بینال طراحی برنامه ریزی شود، طراحی در میان هنرها مهجور مانده است

آبنما کار: بهزاد شیشه گران طراح و گرافیست پیشکسوت پیشنهاد داد بینال طراحی برگزار گردد تا این هنر مهم بیش از پیش جدی گرفته شود.

بهزاد شیشه گران نقاش، طراح و گرافیست پیشکسوت که یکی از آثار طراحی اش در نمایشگاه گروهی «طراحی به مثابه زیستن» در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده است درباره این هنر به خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه اساس و پایه هنرهای تجسمی در مفهوم عامش چه در نقاشی، معماری، گرافیگ و… طراحی است ولی این بخش مهم هنرهای تجسمی در جامعه ما بسیار کمرنگ دیده می گردد و مظلوم واقع شده است.
وی درباره حضورش در نمایشگاه گروهی «طراحی به مثابه زیستن» توضیح داد: وقتی امیر سقراطی کیوریتور این نمایشگاه با من در مورد چنین نمایشگاهی و حضور استادان طراحی و نقاشی صحبت کرد، بسیار خوشحال شدم که هنرمندانی خوب، مساله طراحی را جدی گرفته اند و مقرر است در نمایشگاه حضور داشته باشند.
شیشه گران با تاکید بر اینکه باید برنامه ریزی منظمی در مورد چنین برنامه هایی از جانب مسئولان تجسمی شکل بگیرد، اظهار داشت: به نظر من باید برای هنر طراحی برنامه ریزی ویژه ای در نظر گرفته شود تا حداقل بینالی با رویکرد این هنر برگزار گردد. اطمینان دارم اگر با این اهمیت به طراحی پرداخته شود خیلی از ضعف های موجود در نمایشگاه ها برطرف و به نقطه قوت تبدیل خواهد شد و طراحی مسیر رشد را می پیماید.
این طراح اضافه کرد: من برپایی نمایشگاه «طراحی به مثابه زیستن» را به فال نیک می گیرم، چراکه این بستر را به وجود آورد که تعدادی از هنرمندان جوان در کنار هنرمندان پیشکسوت کنار هم جمع شوند.
وی تصریح کرد: به نظر من بهتر است انجمن هنرمندان نقاشان ایران هم یکی از وظیفه هایش این باشد که هنرمندان مساله طراحی را بیش از گذشته جدی بگیرند.
این طراح و گرافیست درباره احساس مسئولیتش نسبت به وقایعی که در جامعه رخ می دهد و طراحی پوستر برای این وقایع به خبرنگار مهر اظهار داشت: من بیش از چهار دهه است که نسبت به رویدادهای داخل و خارج ایران واکنش دارم و این واکنش بدون سفارش از جایی است و کاری دلی، همتی فردی و اعتقاد شخصی به حساب می آید. این کار رویه طبیعی زندگی من شده است که گاهی اوقات بهای سنگین برای آن پرداخت کرده ام.
وی در انتها بیان کرد: حقیقت این است که نمی توانم نسبت به آنچه که می بینم، بی تفاوت باشم و سکوت کنم و دلم می خواهد در حرفه خودم نسبت به آن رویداد، حرف و عکس العملی برای ارائه داشته باشم و امیدواریم این حرف بر دل مخاطبان این کارها هم بنشیند.