با حکم وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی انتصاب رییس راهبردی آموزش های مهارتی

به گزارش آبنما کار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بعنوان رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب نمود.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بعنوان رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب نمود. در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدمحمد مجتبی حسینی آمده است: «به استناد تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه آموزش های مهارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با عنایت به شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی به باعث این حکم بعنوان «رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی» منصوب می شوید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.» دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آموزش استانداردهای مهارت آموزی هنر است که در مقطع متوسطه، مدرک تحصیلی رسمی به هنرجو ارائه می کند. کمیته راهبردی آموزش های مهارتی به منظور سیاستگذاری، تعیین خط مشی ها و نظارت عالیه بر محتوا و تعیین حدود و روش اجرای مطلوب آموزش های مهارتی تشکیل می گردد و دبیرخانه این کمیته در دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است. دومین آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش برای کسب دیپلم هنر در سال تحصیلی ۹۷-۹۶، به صورت سراسری، روز جمعه پانزدهم تیرماه امسال برگزار می شود.