یك فوریت در شورای شهر به تصویب رسید میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری توسط شهرداری تهران

اعضای شورای شهر تهران یك فوریت طرح الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال یك هزار و چهارصد را تصویب كردند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه بامداد امروز شورا بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دادند و حسن خلیل آبادی – رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر – در دفاع از یک فوریت این طرح اظهار نمود: این طرح از اهمیت بالایی برخوردارست و اگر نهایی شود شهرداری ملزم است که میزبان اجلاس سازمان گردشگری در سال ۱۴۰۰ باشد.
وی با بیان این که سال قبل با حضور در این رویداد پیشنهاد دادیم که تهران میزبان بعدی مجمع سازمان جهانی گردشگری باشد و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت، اظهار داشت: متاسفانه تهران اگرچه میراث باارزش و تاریخی زیادی دارد و حتی محل خیلی از رویدادهای تاریخی بوده، اما هنوز مقصدی برای گردشگران نیست و این در حالیست که ما باید گردشگری در تهران را بعنوان یک منبع درآمد پایدار مورد توجه قرار دهیم و برگزاری این اجلاس نیز می تواند تاثیر مهمی در شناساندن ظرفیت های گردشگری تهران به جهانیان باشد.
حسن رسولی نیز در مخالفت با یک فوریت این طرح اظهار نمود: من از بخش گردشگری تهران حمایت می کنم، اما شهرداری بجای این که مهمانی بدهد بهتر است که طلب های خودرا بدهد تا طلبکاران به روز سیاه ننشینند و این در حالیست که وزیر میراث مان یک وزارتخانه برای صنعت گردشگر دارد و *رابطه اش با دولت خوب است. بهتر است که خود این وزارتخانه میزبان این رویداد جهانی باشد و شهرداری فقط یک اسپانسر باشد و دقت داشته باشید که تراز مالی شهرداری منفی است و احیانا در نیمه دوم سال با مشکل پرداخت حقوق مواجه هستیم و نباید این هزینه ها پرداخت گردد.
الهام فخاری در دفاع از یک فوریت این طرح اظهار داشت: در شرایط فعلی توجه به گردشگری و برگزاری مراسمات این چنینی می تواند روحیه مردم را عوض کند و تصویری بهتر از ایران به جهانیان ساطع کند.
در ادامه حجازی – مدیرعامل اراضی عباس آباد – نیز بعنوان نماینده شهرداری در دفاع از یک فوریت نیز اظهار داشت: اجلاس جهانی گردشگری دوبار در سال برگزار می گردد و در اجلاس اخیر پیشنهاد دادیم که تهران میزبان اجلاس بعدی باشد که خوشبختانه مورد استقبال نیز قرار گرفت و حتی حناچی درخواست برگزاری اجلاس در تهران را ارسال کرده است، اما از آنجایی که برای برگزاری این مراسمات نیازمند مجوز شورا هستیم و دقت داشته باشید که این اجلاس جهانی به بهانه نوروز ۱۴۰۰ که بسیار مورد تاکید اعضای شورا است، برگزار می گردد و این مراسم آنقدر بزرگ است که خیلی از شرکت های گردشگری حاضر هستند حضور مالی و معنوی داشته باشند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، نهایتا یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.