رییس ستاد گردشگری شهر تهران خبر داد برگزاری تورهای گردشگری خانه های تاریخی و موزه های تهران در اینستاگرام

آبنما كار: رئیس ستاد گردشگری شهر تهران از برگزاری تورهای گردشگری خانه های تاریخی و موزه های شهر تهران در اینستاگرام آگاهی داد.
مهرشاد كاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینكه به دنبال شیوع كرونا و ضرورت قطع زنجیره انتقال، تمامی برنامه های گردشگری شهرداری تهران كنسل شد، اظهار داشت: بنا بر این تمامی برنامه های ستاد گردشگری بوسیله سایت و اینستاگرام ستاد گردشگری قابل مشاهده می باشد.
وی با اشاره به اینكه بازدید از ۱۳ موزه تهران بصورت مجازی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود، افزود: بر طبق برنامه ریزی های انجام شده یكی از كارشناسان موزه ضمن معرفی بخش های مختلف، نكات آموزشی در معرفی اشیاء موزه ها بیان می كند كه در همین راستا مسابقاتی مرتبط برگزار می شود.
كاظمی با اشاره به اینكه در مورد و یژگی ها و تاریخچه ۷۰ مكان تاریخی تهران توضیحات خواندنی برای مردم منتشر كردیم، اضافه كرد: همین طور پادكست های ۱۰۰ ثانیه ای با عنوان قصه های تهران انتشار یافته و كتاب های تهران، تهران در آینه سفرنامه ها نیز به عموم معرفی خواهند شد.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، اضافه كرد: همین طور بازی های خانگی با محوریت نوروز و گردشگری و معرفی اماكن تاریخی، مذهبی، گردشگری و تفریحی برای كودكان تهیه شده كه در روزهای نوروز توزیع می شود كه برای هر یك از برنامه ها جوایزی كه شركت در تورهای تهران گردی آن هم پس از بحران كرونا است، در نظر گرفته شده است.

منبع: