علی ثابت نیا با مهر مطرح كرد؛ لغو جشنواره های استانی فجر در حیطه اختیارات انجمن موسیقی نیست

به گزارش آبنما كار مدیرعامل انجمن موسیقی ایران درباره انتشار خبر لغو برگزاری جشنواره موسیقی فجر در استان كرمان بنا به اعلام انجمن موسیقی این استان، توضیحاتی را عرضه داد.

علی ثابت نیا مدیر عامل انجمن موسیقی ایران در توضیح دامنه اختیارات دفاتر استانی انجمن موسیقی در زمینه لغو برگزاری جشنواره فجر به خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن موسیقی ایران بازوی اجرایی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است كه با اینكه دارای هیات امنا و ساختار اداری جداگانه ای نسبت به دفتر موسیقی است، اما اساسا مجری سیاست هایی است كه از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی ابلاغ می شود. در حوزه استانی هم شعب مختلف انجمن های موسیقی استان ها هم ضمن همراهی با سیاست های ما در انجمن موسیقی ایران، تمامی فعالیتهای خویش را با هماهنگی ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها انجام می دهند.
وی با تاكید بر اینكه لغو یك جشنواره در سطح ملی بخصوص جشنواره استانی موسیقی فجر اساسا باید با هماهنگی ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها صورت گیرد خاطرنشان كرد: طی روزهای گذشته خبری از جانب روابط عمومی انجمن موسیقی كرمان در خصوص لغو جشنواره استانی موسیقی فجر در استان كرمان در رسانه ها انتشار یافته بود كه لازم به ذكر است كه هرگونه تصمیم برای برگزاری یا عدم برگزاری جشنواره ها با عنایت به اتفاقات غم انگیز كرمان به عهده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كرمان بوده و دوستان ما در شعبه انجمن موسیقی استان كرمان می توانند با هماهنگی اداره كل ارشاد استان و كمیته امور استان جشنواره موسیقی فجر نسبت به اطلاع رسانی اقدام نمایند. ازاین رو بنده مجدداً عرض می كنم كه خبر لغو جشنواره استانی موسیقی فجر در استان كرمان در حیطه اختیارات انجمن و شعب آن نیست و دوستان ما در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كرمان تصمیم گیری اصلی ماجرا را بر عهده دارند.