پیمان بزرگ نیا با مهر مطرح كرد؛ آقای مدیر بجای شركت در نمایشگاه به فكر هنرمندان تنگدست باشید

آبنما كار: یك پژوهشگر شناخته شده موسیقی نواحی با انتشار متنی از عملكرد مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در حمایت هنرمندان نیازمند موسیقی اقوام این منطقه انتقاد نمود.

به گزارش آبنما كار به نقل از مهر، پیمان بزرگ نیا نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر شناخته شده موسیقی نواحی با انتشار متنی گلایه آمیز از عملكرد مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در حمایت هنرمندان نیازمند موسیقی اقوام این منطقه انتقاد نمود. در این متن گلایه آمیز آمده است:
«استان چهارمحال و بختیاری را می توان یكی از غنی ترین مناطق ایران به لحاظ فرهنگ موسیقایی دانست كه در آن چندین فرهنگ موسیقی وجود دارد همچون موسیقی غالب آن موسیقی بختیاری و پس از آن موسیقی «دهكردی» و «چهارمحالی»، موسیقی «قشقایی»، موسیقی «بویر احمدی»، «تركی بنی» و «سامونی» كه بیشتر به موسیقی ایل شاهسون شباهت است، اجرا می شود.
ما در این استان ۱۵۰ نوازنده سازهای محلی چیره دست همچون «توشمال ها» (نوازنده كرنا و سرنا و دهل) داریم و بیست پیشكسوت كه هر كدام را می توان جزو آخرین راویان سبك و شیوه اجرای خودشان دانست. هنرمندانی كه این روزها اغلب به سبب تنگدستی از بیماری رنج می برند. استادانی چون اسدلله موسوی كمانچه نواز برجسته موسیقی دهكردی كه پس از مرحوم طغانیان ایشان اخرین راویست و بدیل بیماری قند خون چشمانش را دارد از دست می دهد. عبده قلی شهبازی بلال خوان بزرگ ایل بختیاری كه جز عشایر منطقه بازفت است و از درد كلیه رنج می برد و هیچ كمكی هم به این هنرمند نمی گردد. زینل حسینی كرنا نوازی كه مدت ۲۰ سال با اداره ارشاد چهارمحال در انواع جشنواره ها همكاری كرد و الان از درد پا رنج میبرد و گرفتار دو میلیون پول است جهت مداوا.
و اما در این استان به ندرت جشنواره موسیقی برگزار می گردد و وقتی برای هنرمندان طلب كمك می نماییم می گویند ما هیچ پولی نداریم. از فروردین دل هنرمندان موسیقی استان چهارمحال و بختیاری و مردم هنردوست به این خوش بود كه مقرر است جشنواره «آواها و نغمات موسیقی اقوام » در استان برگزار، بودجه ای تصویب شده و در اردیبهشت ماه اجرا شود. اما كم كم این مساله فراموش شد، تا روز جمعه بود كه از بامداد تلفن من آغاز به زنگ خوردن كرد… بله مدیر كل باتدبیر ما این جشنواره را دارد در پایتخت در نمایشگاه بین المللی برگزار می نماید، رفتم ببینم داستان چیست؟ كه بادیدن صحنه ای شوكه شدم. آری «نمایشگاه تولیدات روستا و عشایر ایران» است. رویداد نمایشگاهی كه موسیقی، سوژه اصلی نبوده و این فروش محصولات، تولیدات و دستاوردهاست كه مهم تلقی شده و ربطی هم حتی به وزارت ارشاد ندارد.
طبق معمول كه در گذشته خود نیز شاهد بودم گروه های محلی جهت گرم كردن محفل و مردم را سرگرم كنند نیز دعوت می شوند و دعوت كننده چون محصولات می فروشند مبلغی هم به این گروه های كه جلو سیاه چادرهای نمادینی كه آش دوغ و كشك و.. می فروشند هم پرداخت می كنند. با كمال تعجب معاون اداری مالی می اظهار داشت: «ما پول ده گروه را می دهیم»!! بله بودجه ای كه با سختی به استان محروم چهارمحال آمده خرج تبلیغات جشنواره فروش آش دوغ میشود!؟ پرسیدم آخر هزینه یا قسمتی از هزینه صرف گروه رقص هایی كه با پلی بك و موزیك ریمیكس غربی هل پركه می رقصند به ارشاد چهارمحال چه؟ به من می گویند چون امام جمعه محترم شهركرد با كنسرت بهنام بانی در استان مخالفت كرد ما ترسیدیم و بودجه را آوردیم تقدیم تبلیغات این برنامه كردیم.
جناب مدیركل ارشاد چهارمحال بختیاری داستان چیست؟ لطفا جوابگو باشید. این تصمیم عجیب غریب برای چه بود؟ در استان محرومی كه هنرمندان موسیقی آن استان در فقر به سر می برند و حق مردم آن دیار بوده كه از این برنامه دیدن كنند، این برنامه و پرداخت بودجه به گروه های غیر اصیل و مخالف سیاست های موسیقی كشور به شما چه ربطی داشت؟؟»
شایان ذكر است گروه هنر خبرگزاری مهر آماده انعكاس پاسخ احتمالی مدیران اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در باره این مساله است.

منبع: