كشف یك آسیاب تاریخی از دل زمین سیمره لطمه هشت میلیاردی سیل به آثار تاریخی ایلام

آبنما كار: مدیر اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از لطمه هشت میلیارد تومانی سیل نوروز به آثار تاریخی این استان آگاهی داد.
عبدالمالك شنبه زاده در گفت و گو با ایسنا با بیان این كه باران و به دنبال آن سیل در دو مرحله به آثار تاریخی استان لطمه وارد كرده، بیان كرد: در اولین بارش باران، لطمه ها قدری جزئی تر بودند و هفت اثر تاریخی هر كدام با لطمه های ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت دیدند.
او امامزاده «سیدابراهیم» در بخش زرین آباد شهرستان دهلران، امامزاده «سیدصلاح الدین محمد» در شهرستان آبدانان، پل «پسر و دختر» و قلعه «سام» در شهرستان كرداول، قلعه «پوراشرف» در شهرستان دره شهر، آتشكده «سیاه گل» در شهرستان ایوان و قلعه «كنجان چم» در شهرستان مهران را بناهای تاریخی برشمرد كه در اولین دور بارش ها گرفتار لطمه شدند.
بگفته او، این آثار در بخش هایی گرفتار نشت آب شدند، گچ ها از بین رفته و دیوارها لطمه داشتند و حدود یك میلیارد تومان لطمه به آنها وارد شده بود.

دور دوم بارش ها و لطمه هفت میلیارد تومانی
شنبه زاده با بیان این كه سیل اصلی با فاصله چند روز در ایام ۱۰ تا ۱۲ فروردین و با درجه بارندگی بسیار بالا، لطمه های زیادی به آثار استان وارد كرده است، اضافه كرد: علاوه بر آثاری كه در دور اول لطمه دیده بودند، آثار دیگری مانند پل «گاومیشان» در شهرستان دره شهر، امامزاده «مهدی صالح» در دره شهر بخش ماژین، بخش هایی از شهر تاریخی سیمره به سبب قرارگیری اش در داخل شهر و آثار قرارگرفته در كناره های رودخانه سیمره و قلعه «شاخ» در دهلران خسارت دیدند.

برخی تپه های باستانی بطور كامل زیر آب رفتند
مدیر اداره كل میراث فرهنگی استان ایلام با بیان این كه حجم زیادی از آثار تاریخی استان ایلام شامل تپه ها و محوطه های تاریخی باز هستند، اظهار داشت: با عنایت به فلسفه استقرار تمدن ها در نزدیكی آب و قرار گرفتن خیلی از تپه ها در كنار رودخانه سیمره این شهر تاریخی و آثار قرارگرفته در كناره رودخانه گرفتار لطمه های زیادی شدند.
او با اشاره به این كه متاسفانه بعضی از تپه های باستانی بطور كامل زیر آب رفتند و لطمه جدی دیدند، اضافه كرد: برخی لایه ها بطور كامل شسته شده اند، همین طور شیارهایی وسط تپه به وجود آمد كه سبب شده بود لایه های باستانی از بین بروند و گرفتار لطمه دیدگی شدیدی شوند.
وی تپه های «فرخ آباد»، «غران» و «چك دوستعلی» را جزء ۱۲ تپه باستانی دانست كه بطور كامل زیرآب رفته اند و افزود: با فروكش كردن آب، تپه ها پایش شدند. متاسفانه شیارهایی در تپه ها به وجود آمده اند كه موجب شسته شدن لایه های باستانی و از بین رفتن آنها شده است.
بگفته او، برآورد كارشناسان میراث فرهنگی برای حفاظت بیشتر و نجات بخشی این آثار و محوطه های تاریخی در استان ایلام، حدود هفت میلیارد تومان است كه به سازمان میراث فرهنگی اعلام شده است.

كشف خمره های آذوقه، آسیاب و سنگ آسیاب
شنبه زاده با اشاره به كشف دو خمره ذخیره آذوقه در كناره دیواره رودخانه «زرانگوش» در سیل رخ داده، توضیح داد: با شسته شدن كناره های رودخانه، دو خمره از كناره دیوار و از دل خاك بیرون زده بود كه دسترسی به آن خیلی سخت بود. تا زمان فروكش كردن آبِ رودخانه امكان انتقال خمره ها وجود نداشت، چون باید از رودخانه عبور می كردیم و این كار شدنی نبود، بدین سبب در كنار حفاظت های فیزیكی، با فروكش كردن آب و بیرون آمدن خمره ها از آب موفق به انتقال خمره ها به موزه شدیم.
وی همینطور از كشف یك آسیاب و سنگ آسیاب تاریخی در شهر تاریخی دره شهر در سیمره آگاهی داد و اضافه كرد: با عنایت به تاریخی بودن كل آن منطقه، این اثر تاریخی در همان منطقه می ماند.

آسیب تاسیسات گردشگری
مدیر كل میراث فرهنگی استان ایلام در ادامه با اشاره به لطمه دیدن برخی تاسیسات گردشگری و زیرساخت های آن در سیل های رخ داده، اظهار نمود: در نیمه دوم سفرهای نوروزی، به سبب احتمال وقوع بحران خوشبختانه با كاهش زیاد ورود گردشگران به این استان مواجه شدیم.
شنبه زاده با اشاره به پیش بینی ستاد بحران استان از وقوع سیل شدیدتر و تذكرهای مكرر شبكه های ملی نسبت به وضعیت آب و هوایی مناطق غرب و جنوب غرب كشور، اضافه كرد: در نیمه اول سفرهای نوروزی با استقبال خوبی مواجه بودیم، اما با عنایت به تذكرها، تعداد گردشگران ما در نیمه دوم كمتر شد، اداره میراث فرهنگی باز به سبب احساس خطر برای حضور گردشگران در استان، حدود ۱۰ واحد گردشگری را كه در كنار حاشیه رودخانه ها و سدها ساخته شده بودند مسدود كرد و اجازه ورود نداد كه خوشبختانه پیشگیری بسیار خوبی بود تا شاهد اتفاقات بدتری نباشیم.