انتشار فراخوان كارگاه حروف نگاری پوستر اسما الحسنی

آبنما كار: فراخوان و مقررات شركت در نخستین كارگاه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی اعلام گردید.
به گزارش آبنما كار به نقل از ستاد خبری پانزدهمین نمایشگاه اسماءالحسنی، نخستین دوره كارگاهی حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی به همت طراحان مستقل ایران در فروردین ماه ۹۸ زیر نظر استادان حوزه گرافیك برگزار می گردد.متقاضیان شركت در این كارگاه می توانند در سایت نمایشگاه ثبت نام كرده و آثار خودرا با مشخصات درج شده در فراخوان به دبیرخانه این رویداد ارسال و در صورت تایید در كارگاه ثبت نام كنند.مقررات ارسال آثار باز به شرح زیر اعلام می شود: ارسال آثار در یك مرحله انجام می شود تا در صورت پذیرفته شدن در كارگاه، همان آثار زیر نظر اساتید اصلاح و به مرحله‌ی نهایی برسد.پوسترها باید در قطع ۸۰ × ۱۲۰ سانتی متر، عمودی و با كیفیت ۷۲ دی پی آی بصورت RGB و با فورمت JPEG (فایل غیر فشرده طراحی و برای ارسال به قطع ۹۲۴ ×۶۴۷ پیكسل با كیفیت ۳۰۰ دی پی آی تبدیل و ذخیره و ارسال شود.درصورت پذیرفته شدن اثر یا آثار، طراح باید فایل اصلی اثر راه یافته خودرا (با قطع ۱۲۰ × ۸۰ سانتی متر) به همراه داشته باشد؛ در غیر اینصورت هنرجو از شركت در كارگاه حذف می شود.تذكر مهم: در هیچ یك از مراحل به هیچ وجه پوستر نباید به صورت CMYK ارسال شود. حداكثر تعداد آثار ارسالی برای هر طراح ۷ اثر است.قید عنوان هر اثر لازم است.آثار پذیرفته شده در كارگاه سپس طی دوره زیر نظر اساتید و نهایی شدن و بدون گزینش به پانزدهمین نمایشگاه اسماء الحسنی راه پیدا می كنند. شركت در نمایشگاه برای همه‌ی طراحان آزاد است.آخرین مهلت دریافت آثار جهت شركت در كارگاه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ اعلام شده است.علاقه مندان برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانند پرسش های خودرا از راه ایمیل info@todayposters.com با دبیرخانه مطرح كنند.