با ادعای از بین رفتن شواهد تاریخی قصدشان توسعه امامزاده شاه نعمت الله است

آبنما كار: در شرایطی كه قبل از این متولیان امامزاده «شانه نعمت الله » در بخش گزو برخوار اصفهان، به استناد حفاری های دیرینه شناسی انجام شده در این محوطه مدعی شده بودند كه هیچ اثر باستانی در محل پروژه وجود ندارد و در خاكبرداری عظیمی كه توسط شهرداری در دهه ۸۰ انجام شده همه شواهد دیرینه شناسی از بین رفته، مدیر كل دفتر حفظ و احیاء بناها و بافت ها و محوطه های تاریخی، این محوطه را بررسی كرد.
به گزارش آبنما كار به نقل از ایسنا، جلسه بررسی طرح توسعه امامزاده شاه نعمت الله گزبرخوار در ۱۸ دی، این محوطه بررسی گردید و سیدهادی احمدی، اظهار داشت: باتوجه به اینكه گمانه زنی های انجام شده از نظام مشخصی برخوردار نیست و حدود و ثغور تپه باز مشخص نشده و با عنایت به اینكه آثار به دست آمده از این محوطه متعلق به دوره های مختلف تاریخی است و گورخمره های موجود در كاوش ها بیان كننده اهمیت تپه تاریخی است، بدین سبب باید در اسرع وقت تعیین عرصه و حریم این تپه به صورت كاملا دقیق در دستور كار قرار گیرد.

او با تاكید بر این كه بدون عرصه و حریم و ضوابط حاكم بر آن امكان اظهار نظر وجود ندارد، اعلام نمود: سپس مشخص شدن عرصه و حریم و ضوابط، لازم است پژوهشكده دیرینه شناسی بعنوان مرجع اصلی بررسی گزارش دیرینه شناسی نظر رسمی خودرا در خصوص مجاز بودن و یا نبودن اقدامات مورد درخواست هیات امناء در محل اعلام نماید.

به گفته مدیر كل دفتر حفظ، احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی همین طور درباب ادعای وجود مسجد تاریخی در ضلع شمالی امامزاده نیاز به بررسی مستندات نمایش شده از طرف هیئت امنا و تصاویر هوایی سال ۱۳۳۵ است.

احمدی اضافه كرد: بدین سبب هر گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در جوار امامزاده منوط به تدقیق عرصه و تعیین حریم و ضوابط حفاظتی است.