در قالب بیانیه خانواده طرح شد؛ تكذیب درخواست حمایت مالی برای درمان بهنام صفوی، شانه هایمان خم شد

آبنما كار: همزمان با بستری شدن بهنام صفوی در بیمارستان و انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در خصوص كمك مالی یا برگزاری كنسرت به نفع وی، پدر این خواننده متنی را منتشر نمود.

به گزارش آبنما كار به نقل از مهر، همزمان با بستری شدن بهنام موسیقی خواننده موسیقی پاپ در یكی از بیمارستان های تهران و انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در خصوص كمك مالی یا برگزاری كنسرت به نفع وی، محمد علی صفوی پدر این خواننده متنی را منتشر نمود.
پدر بهنام صفوی با بیان آگاهی از نیتِ خیرِ كسانی كه پیشنهاد را نمایش كردند، آورده است: «سلام خدمت هواداران و دوستان و مردم عزیز كه جویای حال بهنام هستید. از روز گذشته، در فضای مجازی، تیترهای جنجالی درباره بهنام منتشر گردید كه موجب آزار روحی و روانی شدید خانواده ما شده است. دوستانی كه این روزها با من صحبت كردند، حتماً نظر خیر داشتند؛ اما مطرح كردنِ سوژه فوق به این شكل، نه تنها باری از روی دوش ما برنداشت، بلكه شانه های نیمه خمیده ما را كاملاً خم كرد.
می خواهم همین جا اعلام كنم كه ما به هیچ وجه درخواست مادی نداشته و نداریم و در تمام این مدت، از هیچ كوششی برای بهبود حال فرزند عزیزمان فروگذار نكرده ایم. از همه مردم ایران و علاقه مندان بهنام عزیزم خواهشمندم لطفاً فقط از نظر روحی و روانی ما را حمایت كنید»