سخنگوی وزارت امور خارجه: در ۹ ماهه اخیر  یك هزار و ۸۷۹ توریست آمریكایی به ایران سفر كرده اند

آبنما كار: سخنگوی وزارت امور خارجه،  در پاسخ به پرسشی درباب تعداد گردشگران آمریكایی كه به ایران سفر  كردند، اظهار نمود: در ۹ ماهه نخست امسال در مجموع یك هزار و ۸۷۹ توریست آمریكایی به ایران سفر كرده اند كه شامل گردشگران فرهنگی و زیارتی و باز سفر با اهداف حضور در همایش ها و نشست های علمی بوده است.
به گزارش آبنما كار به نقل از ایسنا، بهرام قاسمی اشاره كرد: در سال ۹۶ هم در مجموع دوهزار و ۳۲۵ آمریكایی به ایران سفر كرده اند. در سال ۹۵ هم تعداد شش هزار و ۳۷۲ آمریكایی به ایران سفر كرده اند.