نمایشگاه مدار بسته با مبحث امنیت در گالری ماه مهر

به گزارش آبنما كار نگارخانه ماه مهر از روز جمعه شانزدهم آذرماه تا سوم دی ماه، میزبان ۱۰ اثر هنری معاصر درباره مساله امنیت است.
به گزارش آبنما كار به نقل از روابط عمومی این نمایشگاه، «مدارِ بسته» نمایشگاهی است كه با پرداختن به امنیت بعنوان دغدغه ای فردی، اجتماعی و فرهنگی می خواهد بخشی از مهمترین شرایط زندگی و كامیابی جامعه را از زوایای مختلف بررسی كند. این نمایشگاه از شانزدهم آذرماه تا سوم دی ماه، میزبان ۱۰ اثر هنری معاصر درباره مساله امنیت است. در این نمایشگاه كه توسط زرتشت رحیمی نمایشگاه گردانی می شود، آثاری از شهرام انتخابی، بهنام كامرانی، سیمین كرامتی، صالح تسبیحی، محمود محرومی، مهسا الف، سمانه مطلبی، علی سلطانی تهرانی، مسعود حاج جعفری زاده و نگار عالم زاده گرجی به نمایش در می آید. آثار این نمایشگاه با استفاده از رسانه های مختلفی چون ویدیو، چیدمان، عكس و… پدید آمده اند.