بازدید مدیركل هنرهای تجسمی از دوسالانه مجسمه های شهری

آبنما كار: هادی مظفری مدیر اداره كل هنرهای تجسمی از ششمین دوسالانه مجسمه های شهری بازدید نمود.
به گزارش آبنما كار به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، هادی مظفری مدیر اداره كل هنرهای تجسمی در بازدید از نمایشگاه ششمین دوسالانه مجسمه های شهری كه جمعه ۹ آذرماه در محل موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شد، سپس دیدن آثار اظهار داشت: به نظر من یكی از رویدادهای مهم و اثرگذار هم اكنون در كشورمان برگزاری دوسالانه مجسمه های شهری است. وی افزود: من در دوره های پیش در این دوسالانه مسئولیت داشته ام و از نزدیك آنرا دنبال می كنم. این رویداد خاصیت هایی دارد كه آنرا نسبت به سایر رویدادهای مشابه مجزا می كند به صورت مثال در دوسالانه مجسمه های شهری هنرمند می داند آثاری كه اینجا خلق می كند به فضای شهری وارد میگردد درحالی كه خیلی از رویدادها چنین خاصیت ای ندارند. مظفری بیان كرد: سالانه ۲۶۰ جشنواره و رویداد هنری در كشور برگزار می گردد و خیلی از آنها روز اختتامیه و با معرفی برگزیدگان تمام می شود و آثار برگزیده نه دیده میگردد و نه در دسترس عموم قرار می گیرند. اگر این را یكی از ایرادات جدی این رویدادها بدانیم، باید گفت در دوسالانه مجسمه های شهری یك اتفاق كم نظیر رخ می دهد و آن امكان دیده شدن آثار برگزیده توسط مخاطبان بی شمار در سطح شهر است. مدیر اداره كل هنرهای تجسمی تصریح كرد: آثاری كه امروز در نمایشگاه دیدم از رشد كیفی بسیار خوبی برخوردار بود و نوید بخش این است كه مسیر دوسالانه رو به جلو است. وی درانتها با تاكید بر اینكه در حوزه مجسمه های شهری در مقایسه با دیگر شهرهای دنیا در شرایط خوبی به سر نمی بریم، افزود: گرچه در ۱۰ سال اخیر در حوزه مجسمه های شهری بخصوص در تهران شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم اما معدل مجسمه های شهری ما نسبت به دیگر شهرهای دنیا چندان خوب نیست. این بی ینال هر چه با كیفیت بیشتری به كار خود ادامه دهد و انرژی برگزاری آن بیشتر باشد، برآیند آن در ادامه می تواند در تعدیل این معدل كارساز باشد.