قدم در راه ورشكستگی گردشگری

به گزارش آبنما كار تاثیر تبلیغات نامناسب رسانه های خارجی بر صنعت گردشگری ایران منجر به كاهش گردشگران خارجی در كشور شده و در نهایت تهدیدی برای ادامه بقای مستمر آژانس های گردشگری به حساب می آید.

گردشگری یكی از مهمترین فعالیت های اقتصادی و عاملی موثر در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور است كه در سال های اخیر رونق بسیاری داشته و در گروه یكی از بزرگترین منابع درآمدی كشور قرار می گیرد.
وجود مشكلات سیاسی در سطح بین المللی، صنعت گردشگری ایران را دستخوش تغییرات كرده و در نهایت منجر به كاهش حضور گردشگران خارجی در ایران شده است.
محمدناصر پیروزی، مدیر یكی از آژانس های تورهای گردشگری با بیان این كه تبلیغات منفی در مورد ایران زمینه كاهش گردشگران خارجی در كشور را فراهم می آورد به خبرنگار ایسنا اظهار داشت: این تبلیغات سبب شده كه كشور نتواند به گونه ای شایسته خویش را در دنیا معرفی نماید.
وی با اشاره به تاثیر سوء نقض برجام بر گردشگری كشور اضافه كرد: این مشكلات سبب شد كه ما با كاهش ۸۰ درصدی آمار گردشگران خارجی در تابستان ۹۷ نسبت به سال قبل مواجه شویم.
پیروزی با بیان این كه خطر ورشكستگی آژانس های گردشگری را تهدید می كند، خاطرنشان كرد: این افت ۸۰ درصدی آمار گردشگران در تابستان سال جاری به این مفهوم است كه آژانس های گردشگری قدم در راه ورشكستگی گذاشته است. ثبات شرایط اقتصادی كشور تنها راه خروج از این وضعیت است.
مدیر یكی از آژانس های گردشگری و مسافرتی شهر یزد اظهار داشت: تبلیغات ضد ایران سبب شده خیلی از گردشگران فكر كنند كه كشور ما نا امن است در این صورت تنها راه تغییر این نگرش فعالیت رسانه های ملی در سطح بین المللی است.
مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد هم اظهار داشت: پیش بینی می گردد در آینده شاهد كاهش حضور توریست در كشور باشیم و البته هنوز كاهش توریست در استان یزد نداشتیم.
سیدمصطفی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این كه نوسانات اقتصادی می تواند تاثیری مثبت یا منفی بر روی اقتصاد كشور داشته باشد، اظهار نمود: تاثیر نرخ ارز بر روی واردات سبب تورم كه همان افزایش سطح عمومی قیمت كالا و خدمات است، می گردد.
وی با بیان این كه اگر تغییرات نرخ ارز، صادرات كشور را تحت تاثیر خود قرار دهد، ما شاهد رونق اقتصادی و اشتغال خواهیم بود، اضافه كرد: از آنجائیكه صنعت گردشگری در كشور ما صادر كننده است این اتفاق می تواند به نفع گردشگری ما باشد.
فاطمی، راه تحقق این مهم را كوشش برای تولید احساس امنیت گردشگران خارجی و تبلیغات مناسب برای پتانسیل های گردشگری دانست و بیان كرد: ضروری می باشد تبلیغات شایسته ای در مقابل تبلیغات منفی كه از جانب رسانه های خارجی برضد ایران می شود، صورت گیرد تا شاهد افزایش حجم گردشگران خارجی در كشور باشیم در غیر این صورت به علت كاهش آمار گردشگر ها، صنعت گردشگری ایران دچار ركود می گردد.
این مقام مسئول با اشاره به این كه محدودیت سایر كشورها و تبلیغات منفی ضد گردشگری ایران دو عامل مهم در كاهش گردشگران است، تصریح كرد: اگر ما بتوانیم تبلیغ درستی از وضعیت فعلی ایران داشته باشیم و ایران را واقعی جلوه دهیم تبلیغات منفی ضد كشور كاسته می شود.
فاطمی با بیان این كه گردشگری در سه حوزه گردشگری گران، متوسط و ارزان تقسیم می شود، اظهار نمود: ایران از ابتدا تابحال در گروه گردشگری متوسط قرار داشته اما با پیش گرفتن روند فعلی در زیرمجموعه گردشگری ارزان قرار می گیرد. این اتفاق در بلندمدت به نفع گردشگری كشور نیست و در صورت عدم برنامه ریزی امكان دارد مشكلاتی در آینده تولید كند.