مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران: نقدی بر كیفیت تابلوهای شهری وجود ندارد

به گزارش آبنما كار برزین ضرغامی با رد هر گونه انتقاد نسبت به كیفیت تابلوهای شهری بیان كرد شورای تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران به صورت مرتب كیفیت و محتوای آثار را بررسی می كند.

برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران درباره وضعیت تابلوهای شهری و محتوا و كیفیت آنها به خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمانی كه بعنوان مدیرعامل سازمان زیباسازی منصوب شده ام، كوشیده ام تا در بحث محتوای تابلوهای شهری اقداماتی انجام دهم و در این زمینه به مسایل و مشكلات مردم و شهر هم توجه كرده ام. در این مورد حتی فضا را باز گذاشته ایم تا اگر كسی طرح یا برنامه ای داشت، آن را به ما منتقل كند.
وی با اشاره به تشكیل جلسات شورای تبلیغات فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور ارتقای كیفیت و محتوای آثار هنری شهری، تصریح كرد: سازمان زیباسازی شهر تهران در زمینه رشد فرهنگ عمومی برای ارتقای كیفیت زندگی شهری شهروندان فعالیت های نوآورانه دارد و به همین منظور جلسات شورای تبلیغات فرهنگی كه كیفیت و محتوای آثار را مورد بررسی قرار می دهد به صورت مرتب برگزار می گردد. برای بررسی محتوا و گرافیك یا كیفیت آثار شهری هم كارگروه هایی داریم كه كارشناسان آنها این مسایل را مورد نظر قرار می دهند.
ضرغامی، تابلوهای شهری را به دو دسته تقسیم كرد و درباره محتوا و كیفیت بصری آنها اظهار داشت: دسته اول تابلوهای بازرگانی و تبلیغاتی است كه این تابلوها عمدتاً در اختیار افراد و شركت هایی است كه از آنها بهره برداری می كنند و اجاره می دهند. دسته دوم تابلوهای فرهنگی و هنری هستند كه در اختیار سازمان زیباسازی شهر تهران است و تا به امروز كسی نسبت به كیفیت آنها منتقد نبوده است.
وی در پاسخ به اینكه آیا سازمان زیباسازی شهر تهران بر محتوا و كیفیت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نظارت می كند یا خیر، بیان كرد: بله، ما ناظر به محتوای تابلوهای تبلیغاتی هم هستیم و مجوز نمایش آنها را صادر می نماییم، اما كیفیت نمایش آنها ارتباطی به ما ندارد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در انتها درباره تابلوی بزرگ میدان ولیعصر (عج) هم اظهار داشت: این تابلو متعلق به سازمان هنری رسانه ای اوج و خانه طراحان انقلاب اسلامی است و برای نمایش آثار هنری در آن از ما هم نظر و مشورت می خواهند.